stat

Wyniki egzaminów gimnazjalnych. Jak poradzili sobie uczniowie?

16 czerwca 2017, 11:15
Dominika Majewska

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku opublikowała wyniki egzaminu gimnazjalnego, do którego uczniowie trzecich klas przystąpili w dniach 19-21 kwietnia. Uczniowie z Pomorza najlepiej poradzili sobie z językiem polskim.Podczas trzydniowego maratonu egzaminacyjnego sprawdzono wiedzę uczniów z zakresu przedmiotów humanistycznych, przyrodniczo-matematycznych oraz z języka obcego.

W części pierwszej - humanistycznej - gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego. W części drugiej z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki. Na koniec uczniowie zmierzyli się z testem z wybranego języka obcego nowożytnego.

Na Pomorzu do egzaminów gimnazjalnych przystąpiło ponad 22 tys. uczniów z 418 placówek. W samym Trójmieście z zadaniami egzaminacyjnymi zmagało się ok. 6 tys. uczniów: 3712 w Gdańsku, 1975 w Gdyni i 232 w Sopocie.

Najtrudniejsza "królowa nauk"

Podczas tegorocznych egzaminów uczniowie poradzili sobie lepiej z zadaniami humanistycznymi. Tutaj uzyskana przez pomorskich uczniów średnia wyniosła 58 proc. z części poświęconej wiedzy o społeczeństwie i historii oraz 68 proc. z języka polskiego. Gimnazjaliści wykazali się m.in. umiejętnością czytania ze zrozumieniem i wykorzystywania zdobytych w trakcie lektury informacji.

Gimnazjaliści z Pomorza zdobyli też średnio 47 proc. z części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki. Najtrudniejsze okazało się zadanie geometryczne. Nieco lepszy wynik uczniowie uzyskali rozwiązując zadania z części przyrodniczej - średnia wyniosła tu 51 proc. Najwięcej problemów uczniom przysporzyło w tej części zadanie z fizyki, dotyczące zastosowania do obliczeń związku między masą, gęstością i objętością ciała stałego.

Najwięcej uczniów na Pomorzu zdecydowało się w tym roku zdawać egzamin z języka nowożytnego z angielskiego. Można było do niego podejść na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym. W pierwszym przypadku uczniowie uzyskali średnio 66 proc., w rozszerzonej wersji najwięcej uczniów w regionie osiągnęło wynik na poziomie 48 proc.

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH NA POMORZU

Egzamin gimnazjalny przepustką do wymarzonej szkoły

Uczniowie mogą poznać swoje indywidualne wyniki wchodząc na stronę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku i logując się do panelu ucznia. Gimnazjaliści mogą również sprawdzić swój wynik wybierając się do swojej szkoły. Bardziej szczegółowe informacje na temat wyników egzaminów Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku poda w poniedziałek - wówczas zostaną przedstawione dane dotyczące zdawalności w poszczególnych powiatach.

Przypomnijmy, że przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale przepisy nie określają progu zdawalności. W praktyce oznacza to, że egzaminu nie można nie zdać, ale jego wynik będzie brany pod uwagę podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.