stat

5 mln zł dotacji na modernizację szlaków w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

7 grudnia 2017 (artykuł sprzed 2 lat)
Krzysztof Kochanowicz

5 mln zł dofinansowania otrzymało Trójmiasto na modernizację i rozwój szlaków turystycznych przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami. Wszystkie prace, które będą prowadzone do 2020 roku włącznie, pochłoną prawie 13 mln zł.Rozwój szlaków turystycznych w TPK to wspólny projekt Gdańska, Gdyni i Sopotu. Koszty realizacji inwestycji będą ponoszone przez każdego partnera projektu samodzielnie, w odniesieniu do szlaków biegnących przez jego terytorium. Celem inwestycji jest modernizacja istniejących nawierzchni ciągów rekreacyjnych oraz wykonanie oznakowania tych tras.

Planowane są:


  • utwardzenie nawierzchni przez zastosowanie nawierzchni szutrowej lub bitumicznej, cząstkowy remont istniejących nawierzchni bitumicznych, będących w złym stanie technicznym,

  • wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu,

  • wzmocnienie podbudowy części dróg leśnych na szlaku, które wykorzystywane są przez pojazdy wykorzystywane do prowadzenia gospodarki leśnej.Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2020. Całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi 12 768 766 zł. Maksymalne dofinansowanie dla projektu to 5 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 55 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Wartość projektu dla części gdańskiej szlaku turystycznego to około 7,43 mln zł.

Obecny przebieg głównej osi szlaku i nasze uwagi:

Zaprojektowany przed laty główny szlak rowerowy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego to trasa liniowa wytyczona w obu kierunkach między Gdańskiem, Sopotem a Gdynią. Opcjonalnie trzymając się oznakowania szlaku można kontynuować nim wycieczkę aż do Wejherowa. Szlak został oznakowany kolorem niebieskim w większości w postaci malowanej na drzewach i słupach. Miejscami, np. w okolicy Chwarzna, oznakowanie zostało uzupełnione znakami metalowymi, które ułatwiają przejazd przez ruchliwą dwupasmówkę - ul. Chwarznieńską zobacz na mapie Gdyni. Szkoda jednak, że podobne znaki nie występują przy przelotach przez inne dzielnice i osiedla Trójmiasta, które szlak przecina.

Obecna oś rowerowego szlaku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego niestety nie spełnia swojej idei, jako głównego szlaku komunikacyjnego przez tereny leśne. W dużej mierze szlak kluczy zakamarkami, do których swobodnie można byłoby wytyczyć tzw. szlaki łącznikowe. W wielu miejscach do pokonania mamy niezbyt przyjazne rowerzystom dukty leśne, które bardziej nadają się dla turystyki pieszej bądź konnej.

Jeśli chcielibyśmy zachować ideę tego szlaku jako głównej osi wiodącej przez Trójmiejski Park Krajobrazowy, należałoby wytyczyć go znacznie bardziej dogodnymi drogami i duktami leśnymi, o mniejszym nachyleniu terenu. To ma być produkt skierowany do rodzinnej turystyki rowerowej, a nie jak obecnie do miłośników MTB!

>>> Dokładny opis i przebieg szlaku rowerowego przez Trójmiejski Park KrajobrazowyRowerowe szlaki łącznikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego:

1. Szlak z Gdyni Witomina do Chyloni
2. Szlak z Gdyni Chwarzna do Dąbrowy
3. Szlak z Gdyni Głównej do Chwarzna
4. Szlaki w okolicy Leśniczówki Gołębiewo
5. Szlaki z Gdańska Oliwy do Złotej Karczmy
6. Szlak z Gdańska Osowy do Gdyni Fikakowa
7. Szlak z Gdańska Osowy do Źródła Marii


Przeczytaj także o szlakach rowerowych przyjaznych rowerzystom.