Akcjonariusze LPP skupią akcje

21 września 2020, 15:00
VIK

Akcjonariusze gdańskiej firmy odzieżowej LPP zdecydowali o upoważnieniu zarządu spółki do nabycia nie więcej niż 277 863 akcji własnych za nie więcej niż 2,1 mld zł - poinformowała spółka w uchwałach po walnym zgromadzeniu.Zgodnie z treścią uchwały skupem ma być objęte nie więcej niż 277 863 akcji, które stanowią nie więcej niż 15 proc. kapitału zakładowego spółki. Program będzie trwać od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały maksymalnie do 31 lipca 2025 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.

Fundacja zostanie największym akcjonariuszem LPP- Cena płacona przez spółkę za każdą nabywaną akcję nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty nabycia w transakcjach zawieranych na sesjach GPW, przy czym nie może być niższa niż 3 tys. zł i nie może być wyższa niż 8 tys. zł - głosi również uchwała. W piątek akcje LPP kosztowały maksymalnie 7050 zł.
O tzw. buy-backu (wykupie) zaczęło być głośno w sierpniu, kiedy pojawiły się projekty uchwał na piątkowe walne zgromadzenie akcjonariuszy. Pomysł budził kontrowersje - spółka, która mocno ucierpiała w wyniku pandemii koronawirusa (pierwsze półrocze zakończyła stratą 361 mln zł wobec 23,3 mln zł zysku rok wcześniej), teraz decyduje o wyłożeniu ogromnych pieniędzy na buy back.

VIK