Atena zinformatyzowała Szpital Św. Wojciecha

8 września 2015 (artykuł sprzed 5 lat)
erka

Spółka Atena Usługi Informatyczne i Finansowe nawiązała współpracę ze Szpitalem Św. Wojciecha w Gdańsku. Dzięki konfiguracji sprzętu oraz wdrożonej infrastrukturze sieciowo-serwerowej lekarze z nowego Oddziału Rehabilitacji Leczniczej będą mieli łatwiejszy dostęp do dokumentacji medycznej swoich pacjentów.Atena wyposażyła placówkę w sprzęt stanowiskowy, laptopy, drukarki laserowe, czytniki kodów kreskowych, tablety medyczne, zestawy do wyświetlania prezentacji multimedialnych, drukarki bar kodów, komputery All in-one. Jest to sprzęt, który został dobrany pod kątem pracy w placówce medycznej. Sprzęt posiada również specjalne certyfikaty medyczne. Dodatkowo Atena odpowiadała za przygotowanie, zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań sieci Wi-Fi na potrzeby szpitalnego systemu informatycznego. Podjęte działania znacząco ułatwią dostęp on-line do dokumentacji medycznej na przykład podczas obchodu lekarskiego.

Działanie zostało zrealizowane w ramach Projektu "Poprawa dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych w regionie poprzez utworzenie w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku Centrum Rehabilitacji Leczniczej wraz z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa, Działania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

erka