Barbórka w Trójmieście. Święto nie tylko górników

4 grudnia 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
Robert Kiewlicz

Tradycyjne górnicze święto - Barbórkę - uroczyście obchodzi się nie tylko na Śląsku. To uroczysty dzień także dla osób wykonujących zawody związane z poszukiwaniem innych niż węgiel surowców kopalnych oraz geologów. Barbórka odbywa się 4 grudnia, w dniu św. Barbary, patronki górników. W tym dniu świętują pracownicy Lotos Petrobaltic, gdańskiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa, spółki Gaz-Sytem, geolodzy oraz inne osoby wykonujące zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych.Obchody Barbórki w spółce Lotos Petrobaltic rozpoczęły się już w niedzielę, 24 listopada - górnicy wzięli udział w ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę, która odbyła się 29. raz. Następnie na Stadionie Energa Gdańsk miała miejsce uroczysta akademia z okazji Dnia Górnika. Pracownicy szczególnie zasłużeni dla rozwoju Petrobaltiku otrzymali odznaki resortowe, stopnie górnicze oraz honorowe szpady górnicze.

Honorowe szpady i stopnie górniczeWręczono odznaki ministra energii: Zasłużony dla Górnictwa RP, Zasłużony dla Polskiej Geologii, Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Stopnie Generalnego Dyrektora Górniczego I, II i III stopnia. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na wniosek wojewody pomorskiego przyznał odznakę Zasłużony Pracownik Morza. Zarząd Lotos Petrobaltic przyznał stopnie górnicze wyróżniającym się członkom kadry inżynierskiej spółki. Aktu dekoracji wraz z zarządem spółki dokonała dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego Lidia Król. Zarząd Lotos Petrobaltic przyznał również Honorowe Szpady Górnicze za całokształt zasług dla rozwoju polskiego górnictwa naftowego na morzu oraz wkład w rozwój spółki osobom, które przeszły na emeryturę. Przyznano także odznaki Zasłużony Ratownik Górniczy Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego.

- Rok 2019 to przede wszystkim zakończenie kolejnego etapu projektu zagospodarowania Złoża B8. Platforma Petrobaltic przebudowana z platformy wiertniczej na centrum produkcyjne po niespełna dwóch latach intensywnych prac opuściła stocznię i została posadowiona w punkcie docelowym na B8, tuż obok platformy Lotos Petrobaltic, gdzie jest przygotowywana do przejęcia produkcji - mówił prezes zarządu Lotos Petrobaltic Grzegorz Strzelczyk. - Rok 2019 to także zakup nowej platformy Giant. Od października jest już pod polską banderą i nosi nazwę Petro Giant. Platforma Petro Giant jest piątą we flocie i największą z platform należących do Lotos Petrobaltic. Zadaniem platformy będzie wykonanie przewidzianych rekonstrukcji siedmiu odwiertów na złożu B3.

Barbórka dniem wolnym od pracyBarbórkę świętowała także Polska Spółka Gazownictwa - największa spółka Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Zatrudniająca ponad 11,5 tys. pracowników.

- Święto rozpoczęliśmy obchodami centralnymi, a 4 grudnia jest tradycyjnie dniem wolnym od pracy - mówi Artur Michniewicz, rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa.
Barbórka to także święto geologów oraz uroczystość obchodzona przez pracowników nadzoru górniczego. Wyższy Urząd Górniczy obchody centralne miał 28 listopada 2019 roku w Katowicach. Reprezentantami nadzoru górniczego na Pomorzu są pracownicy Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku.

Barbórka to także święto pracowników niekojarzonych na co dzień z górnictwem. Taką firmą jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.

- Świętujemy Barbórkę tak jak inni pracownicy związani z górnictwem. Nie można zapomnieć, że wywodzimy się z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i obowiązują nas więc te same stopnie górnicze i te same tradycje - mówi Iwona Dominiak, rzecznik Gaz-System.

Węgiel podstawą bilansu energetycznegoWedług danych WUG w 2018 roku nadzorowi i kontroli urzędów górniczych podlegało 7 521 zakładów górniczych, oraz 181 zakładów wykonujących roboty geologiczne, a także 3 816 oddziałów podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego, łącznie zatrudniające 180 422 pracowników.

- W Polsce węgiel stanowi podstawę bilansu energetycznego. Opieranie się na tych zasobach bezpieczeństwa energetycznego nie stoi w sprzeczności z ochroną klimatu. Jestem przekonany, że właśnie wykorzystanie nowych technologii sprawi, że będziemy mogli nadal korzystać z tego strategicznego surowca, wykorzystując jego walory energetyczne i chemiczne oraz dostępność - powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas uroczystości barbórkowych KWK Piast Ziemowit w Lędzinach 30 listopada 2019 roku.
Górnicy z Petrobalticu podczas Barbórki - 2012 r.