Barbórkę świętujemy także w Trójmieście

4 grudnia 2018 (artykuł sprzed 1 roku)
erka

Tradycyjne polskie święto górnicze obchodzone jest nie tylko na Śląsku. Świętowane jest także przez osoby wykonujące zawody związane z poszukiwaniem innych niż węgiel paliw kopalnych oraz geologów. Barbórka odbywa się 4 grudnia, w dniu św. Barbary, patronki górników. W tym dniu świętują pracownicy Lotos Petrobaltic oraz gdańskiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa.Polska Spółka Gazownictwa jest największą spółką Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Zatrudnia ponad 11,5 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez 185 tys. km gazociągów.

Spółka świadczy usługi transportu gazu ziemnego, prowadzi ruch sieciowy i przyłącza do sieci nowych odbiorców, projektuje, konserwuje oraz modernizuje infrastrukturę gazową oraz zajmuje się odczytami układów pomiarowych i dokonuje pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu. Barbórka jest w Polskiej Spółce Gazownictwa tradycyjnie dniem wolnym od pracy.

Petrobaltic świętuje BarbórkęZ większym rozmachem Barbórkę świętują górnicy z Petrobalticu. Oficjalnym uroczystościom towarzyszy zawsze tradycyjna zabawa - Spotkanie Gwarków, czyli biesiada w Karczmie Piwnej. To ceremonia, która podlega rygorystycznym zasadom. Na takie spotkanie nie wolno przyprowadzać ze sobą kobiet ani zwierząt domowych. Odpowiednikiem Spotkania Gwarków dla pań jest Comber Babski. Uczestników obowiązuje odświętny strój górniczy oraz prezentacja uzyskanych medali i odznaczeń. Obradom przewodniczy "Wysokie, a w Sprawach Piwnych Nigdy Nieomylne Prezydium".

Uczestnicy spotkania zasiadają w dwóch rywalizujących ze sobą ławach. Podczas biesiady śpiewane są pieśni i piosenki górnicze, opowiada się dowcipy. W czasie spotkania odbywa się także przyjęcie fuksów, czyli kandydatów do stanu górniczego. Jedynym napojem spożywanym podczas Spotkania Gwarków jest piwo, które wolno pić tylko za zgodą Prezydium.

Ponad 40 lat tradycjiLotos Petrobaltic jest spółką odpowiedzialną za rozwój segmentu poszukiwawczo-wydobywczego w Grupie Kapitałowej Lotos. Spółka ma ponad czterdziestoletnie doświadczenie w poszukiwaniu i eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Przedsiębiorstwo zostało utworzone na bazie polskiej części majątku rozwiązanej Wspólnej Organizacji Poszukiwań Naftowych na Morzu Bałtyckim Petrobaltic, założonej w 1975 r. przez Polskę, ZSRR i NRD.

W segmencie poszukiwań i wydobycia węglowodorów Lotos obecny jest w Polsce, Norwegii oraz na Litwie, pozyskując ropę naftową i gaz ziemny ze złóż morskich i lądowych. Łącznie koncern wydobywa ok. 28 tys. baryłek ekwiwalentnych ropy naftowej dziennie. Zasoby wydobywalne ropy naftowej, dla koncesji, którymi zarządza Lotos, wynoszą ok. 55 mln baryłek oraz 4,5 mld m sześc. gazu ziemnego.

Zatrudnieni w górnictwie spada, ale zarobki atrakcyjneJak wynika z raportu Sedla&Sedlak zatrudnienie w górnictwie systematycznie spada - na koniec 2017 roku wyniosło 129,2 tys., w 2016 - 135,3 tys., a w 2015- 145,9 tys. osób. Górnictwo kojarzone jet głównie z brakiem rentowności, stratami i wysokimi dopłatami rządowymi. Z najnowszych danych Agencji Rozwoju Przemysłu wynika jednak, że w 2017 roku branża ta w końcu była rentowna, a jej wyniki finansowe były najlepsze od lat. Wskaźnik EBITDA osiągnął wartość 6 mld 673 mln zł, wobec niespełna 2,9 mld zł rok wcześniej. Należy mieć jednak na uwadze, że w 2015 roku strata sektora węglowego netto przekraczała 4,5 mld zł. Rok 2016 również przyniósł stratę netto rzędu 3,6 mln zł i stratę na sprzedaży węgla w wysokości 666 mln zł. Górnictwo węgla kamiennego wypracowało w 2017 roku zysk netto wynoszący ponad 3,6 mld zł, zarabiając średnio ok. 40 zł na każdej sprzedanej tonie węgla.


Statystyki podawane przez GUS pokazują, że średnie płace w górnictwie zdecydowanie przekraczają średnią krajową. Dla przykładu, w 2017 roku średnia krajowa wyniosła 4 530 zł przy średniej dla górnictwa wynoszącej 7 180 zł. Co ciekawe, górnictwo i wydobywanie jest drugą najlepiej opłacaną branżą w Polsce. Ustępuje tylko branży IT, w której średnia płaca w 2017 roku wyniosła 7 885 zł.

Barbórka to tradycyjne święto górnicze, obchodzone w Polsce 4 grudnia, w dniu św. Barbary z Nikomedii - patronki dobrej śmierci i trudnej pracy. Poza górnikami Barbórkę obchodzą także geolodzy i inne osoby wykonujące zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych.
Barbórka to:
43%

piękne święto i kultywowanie tradycji

21%

jedno z wielu świąt branżowych

36%

niepotrzebne marnowanie czasu. Nikt już o tym nie pamięta

zakończona

łącznie głosów: 233

erka