Będzie pełna składka na ZUS od każdej umowy zlecenia

14 września 2020, 12:05
erka

Rząd planuje pełne oskładkowanie umów zlecenia. Składki zapłacą firmy już od 1 stycznia 2021 r., od wynagrodzeń osób, które pracują na co najmniej dwóch umowach zlecenia lub łączą pracę na zleceniu z etatem czy działalnością gospodarczą - wynika z informacji "Rzeczpospolitej". Takie rozwiązanie to dodatkowe koszty dla firm w wysokości nawet 3 mld zł.Obecnie obowiązujące przepisy mówią o tym, że jeśli z pierwszej umowy składki zostały opłacone od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, od kolejnych umów przedsiębiorcy płacą jedynie składkę zdrowotną. Dzięki temu pracownicy otrzymują na rękę wynagrodzenie wyższe o około 30 proc.

Wyższe koszty przy umowie zlecenieNowe rozwiązanie spowoduje, że koszty przy umowie zlecenie i o pracę będą kształtować się na podobnym poziomie. Rząd ma nadzieję, że efektem zmiany przepisów będzie zmniejszenie liczby umów śmieciowych, a dodatkowo osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia będą mogły liczyć na wyższe emerytury.

Z pewnością nowe przepisy wpłyną na polepszenie sytuacji samego ZUS. Szacuje się, że dzięki takiemu rozwiązaniu do kasy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynie ok. 3 mld zł rocznie. O tyle też zmniejszą się dotacje z budżetu.

Większe wpływy do ZUSPrzychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 2020 rok zaplanowano w łącznej kwocie 262,2 mld zł, z kolei planowane koszty ustalono na kwotę 261,4 mld zł. Przychody FUS obejmują głównie składki na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe źródła przychodów funduszu w 2020 r. to dotacja z budżetu państwa, środki uzyskane w wyniku reformy OFE oraz pozostałe przychody obejmujące głównie wpłacane przez płatników odsetki za zwłokę od nieterminowo opłacanych składek.

Wiadomo już jednak, że z powodu pandemii ZUS odnotował spadek wpływów ze składek o ponad 20 proc. mniejszy niż w 2019 roku.
Czy gdyby nie ZUS, to sam(a) odkładał(a)byś na emeryturę?
68%

tak, jak wszyscy rozsądni ludzie

13%

starał(a)bym się, ale większość nie zadbałaby o swoją przyszłość i trzeba by było im pomóc

19%

nie, bo ludzie żyją na bieżąco i nie myślą o starości

zakończona

łącznie głosów: 1775

erka