stat

Będzie protest w skarbówce. W szczycie składania PIT

21 stycznia 2020, 8:10
Robert Kiewlicz

Do końca stycznia 2020 roku związki zawodowe, działające w Krajowej Administracji Skarbowej, dały szefowi KAS czas na wyjaśnienie i rozwiązanie sprawy dotyczącej podwyżek. Chodzi o obniżenie wysokości łącznych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników skarbówki w 2020 roku. Ani Ministerstwo Finansów, ani związkowcy nie chcą ustąpić i wszystko wskazuje na to, że w najgorętszym okresie składania deklaracji PIT czeka nas protest.Ministerstwo Finansów proponuje 790 zł brutto miesięcznie na jeden etat dla 50 233 etatów w korpusie służby cywilnej, 700 zł brutto miesięcznie dla 11 279 etatów funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i 694 zł brutto miesięcznie dla 1 195 etatów pracowników spoza korpusu służby cywilnej. Komitet protestacyjny, złożony z sześciu central związkowych działających w KAS, żąda natomiast podwyżek w kwocie odpowiednio: 866 zł, 788 zł i 761 zł. Żadna ze stron nie chce ustąpić.


Strajk w skarbówce w okresie składania deklaracji PITW ostatnim czasie związkowcy wysłali pismo z prośbą o interwencje do premiera Mateusza Morawieckiego.

- Trwające od dłuższego czasu negocjacje pomiędzy kierownictwem KAS i przedstawicielami związków zawodowych nie tylko nie doprowadziły do zawarcia porozumienia, ale każą stronie społecznej rozważać wariant, że celem kierownictwa nie jest w istocie dobro budżetu państwa, gdyż godzi się na doprowadzenie do protestu pracowników i funkcjonariuszy celno-skarbowych - pisze w liście Tomasz Ludwiński, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ "Solidarność". - Ponieważ chodzi o obniżenie podwyżek o 1,5 proc. i inne finansowanie podwyżek kwot bazowych, niż wynika to z projektu ustawy budżetowej, a podwyżki w KAS (inaczej niż gdzie indziej) obwarowane są zwiększeniem wydajności pracy i obowiązkiem uzyskania dodatkowych dochodów budżetowych, stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie jest nie do przyjęcia.
Związkowcy wyrażają też głębokie ubolewanie, że kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej ryzykuje niepokoje i protesty w administracji zajmującej się poborem danin publicznych z uwagi na brak zgody na rozdysponowanie dla KAS środków budżetowych w wysokości przeciętnej około 400 tys. zł miesięcznie w każdym z województw.

Obecnie KAS składa się z 16 izb administracji skarbowej, 400 urzędów skarbowych, 144 urzędów celno-skarbowych (wraz z delegaturami i oddziałami celnymi). W strukturach KAS zatrudnionych jest ponad 61 tys. pracowników i funkcjonariuszy. Na razie nie jest znana forma protestu, na jaką zdecydują się związkowcy. Istnieją jednak obawy, że może on sparaliżować cały kraj. Protest planowany jest w okresie składania deklaracji podatkowych

Kiedy złożyć PIT za 2019 rok?Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019. Można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 roku. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli złożysz swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego elektronicznie, zaś trzy miesiące w przypadku zeznań podatkowych składanych w formie papierowej, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 r.

Zmienia się termin złożenia PIT-28 za 2019 r. Masz na to czas do 2 marca 2020 r. Wszystkie pozostałe zeznania PIT można składać tak jak dotychczas - do 30 kwietnia 2020 r.

Od 15 lutego 2020 r. w usłudze Twój e-PIT udostępniane są wstępnie wypełnione zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38.
Czy popierasz strajk skarbowców?
51%

tak, każdy powinien walczyć o swoje sprawy

8%

tak, jednak nie kosztem innych

41%

nie, to urzędnicy państwowi i nie powinni w ten sposób destabilizować państwa

zakończona

łącznie głosów: 928