stat

Biznes. Samorząd. Rozwój regionalny

6 kwietnia 2019

W najbliższych latach fundusze unijne nie będą już głównym źródłem finansowania inwestycji i innowacji. Te środki się kurczą, warto więc postawić na budowanie kapitału w oparciu o własny potencjał. Tu z pomocą przedsiębiorcom i samorządom przychodzi Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ustawa, dzięki której cała Polska stała się specjalną strefą ekonomiczną.

 

W tym roku Bank Gospodarstwa Krajowego obchodzi 95. jubileusz. Z tej okazji w wielu polskich miastach odbywają się konferencje pt. "Biznes. Samorząd. Rozwój regionalny", które przybliżają lokalnym społecznościom działalność tej szacownej instytucji. W ub. tygodniu w Hotelu Sopot regionalne władze BGK spotkały się z przedsiębiorcami i samorządowcami z Pomorza. Lokalnym partnerem konferencji BGK była Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

- Spotkania są okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami lokalnych władz i biznesu. Tworzą płaszczyznę do nawiązywania współpracy, a dla nas są okazją do przedstawienia naszych produktów i programów. Na tych spotkaniach staramy się też przybliżyć uczestnikom możliwości skorzystania na poziomie regionalnym z programów rozwojowych wynikających ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - powiedział Włodzimierz Dola, dyrektor Biura Rozwoju Rynku Regionalnego w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Konferencja stanowiła więc platformę otwartego dialogu, miejsce wymiany doświadczeń  pomiędzy przedstawicielami lokalnych władz i biznesu. Była też okazją do spotkań z ekspertami Banku Gospodarstwa Krajowego, którzy przedstawili możliwości wspierania regionów i działających na ich terenie firm. I z tej możliwości pomorscy samorządowcy i przedsiębiorcy licznie skorzystali, bo frekwencja była imponująca. Na spotkanie przybyło ok. dwustu osób. Jak twierdzą eksperci BKG, tak duże zainteresowanie spotkaniem na Pomorzu wcale nie dziwi, w końcu nasz region bardzo dynamicznie się rozwija i chętnie sięga po środki na inwestycje. 

- Na Pomorzu chętnie sięgano po dotacje unijne na inwestycje, rozwój i innowacje. Środki te będą się jednak kurczyły. Nasz bank jest gotowy tę lukę wypełnić. A znając aktywność lokalnej społeczności, samorządowców i przedsiębiorców, to możemy liczyć na tę współpracę. Ona już jest prowadzona w branży spożywczej, budowlanej czy przemyśle metalowym. Liczymy na większe ożywienie w branży kosmetycznej i farmakologicznej, w technologiach informacyjnych i komunikacji, w energetyce, logistyce, w przemyśle offshore - zapewniła Iwona Kasperowicz, dyrektor Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski. 
BGK wspiera lokalne firmy z sektora MŚP, inwestycje strukturalne, eksport, innowacje i promocję. 

Obudzeniu lokalnego potencjału służy też ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, dzięki której cała Polska stała się specjalną strefą ekonomiczną. Przepisy te weszły w życie w ubiegłym roku. Ideą tej zmiany było to, aby polskie małe i średnie przedsiębiorstwa mogły korzystać z narzędzi i udogodnień, z jakich do tej pory korzystali duzi, najczęściej zagraniczni inwestorzy. Chodzi przede wszystkim o ulgi podatkowe. 

- Wyobraźmy sobie, że nasz kraj to tort z rodzynkami. Te rodzynki to uprzywilejowane ze względów geodezyjnych działki, na których inwestowali wybrani, którzy dzięki temu mogli korzystać z ulg strefowych. W myśl nowej ustawy już nie ma rodzynków, bo cały tort to uprzywilejowane tereny inwestycyjne - tłumaczył bardzo obrazowo Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która obejmuje swoim działaniem 226 gmin w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim.
Do tej pory dostęp sektora MSP do korzyści strefowych był ograniczony. Wynikało to z faktu, że aby uruchomić nowy projekt inwestycyjny w strefie i korzystać z ulg, trzeba było fizycznie działać na terenie stref ekonomicznych. To z kolei wykluczało podmioty, które już były właścicielami jakiegoś terenu, miały już jakiś dorobek inwestycyjny, więc nie mogły przenieść się na tereny strefowe. Nie mogły, choć też chciały się rozwijać, inwestować w nowe urządzenia, nowe technologie, które pozwoliłyby tworzyć jeszcze lepsze produkty, bardziej konkurencyjne na rynkach międzynarodowych.

- Oczywiście są pewne ograniczenia. Dotyczą one obszarów działalności, czyli branż. Z definicji specjalne strefy ekonomiczne są dla firm produkcyjnych. I to się nie zmieniło. Z udogodnień nie mogą jednak korzystać m.in. firmy działające w usługach, rolnictwie i rybołówstwie, bo one mają własne programy - dodał Paweł Lulewicz.
Na konferencji uczestnicy mogli skorzystać z porad ekspertów i zapoznać z ofertą Banku Gospodarstwa Regionalnego. Mogli też wziąć udział w wyjątkowym szkoleniu z zakresu "Odpowiedzialnego Przywództwa", które przygotował gość specjalny, emerytowany wojskowy mjr. Rocco A. Spencer, było więc o tym jak odnosić sukcesy na "zawodowym polu walki".

Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. Bank jest partnerem finansowym aktywnie wspierającym przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. Jest jednocześnie inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Bank odgrywa znaczącą rolę, wraz z innymi instytucjami rozwoju, w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku, która jest kluczowym dokumentem państwa polskiego w średnio- i długofalowej polityce gospodarczej.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł