Bliżej elektrowni gazowej w Gdańsku. Wspólny projekt Lotosu, Orlenu i Energi

21 kwietnia 2021 (artykuł sprzed 1 roku)
Robert Kiewlicz
Nowa elektrownia gazowo-parowa w Gdańsku to wspólna inicjatywa Orlenu, Energi i Lotosu. Więcej zdjęć (1)

Nowa elektrownia gazowo-parowa w Gdańsku to wspólna inicjatywa Orlenu, Energi i Lotosu.

mat.prasowe

Nowa elektrownia gazowo-parowa w Gdańsku to wspólna inicjatywa Orlenu, Energi i Lotosu.

mat.prasowe

Energa uzyskała decyzję środowiskową dla linii o napięciu 400 kV dla planowanej elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku. Projekt budowy elektrowni, nazywanej w skrócie CCGT (z ang. Combined Cycle Gas Turbine), to wspólna inicjatywa Energi, Lotosu oraz PKN Orlen. Inwestycja miałaby powstać do lipca 2026 r. Wstępne plany zakładają moc zainstalowaną do ok. 0,6 GWe.W listopadzie 2020 r. Orlen, Lotos i Energa podpisały list intencyjny w sprawie budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku. Wiąże on strony do czasu zawarcia stosownych umów, nie później jednak niż do 31 grudnia 2021 roku.

Gazowa inwestycja Energi, Lotosu i OrlenuGaz stosowany w elektrowni gazowej jest tym samym paliwem, którego powszechnie używa się w gospodarstwach domowych. W czasie eksploatacji elektrowni gazowej paliwem stosowanym do opalania turbin jest gaz ziemny dostarczany na bieżąco rurociągiem od dostawcy. Nie ma konieczności budowania zbiorników gazowych. Dzięki temu całkowita powierzchnia niezbędna dla funkcjonowania elektrowni gazowej zajmuje jedynie 25 proc. powierzchni elektrowni węglowej o podobnej mocy.

Ze względu na niski poziom emisji, niewielkie zapotrzebowanie na wodę i powierzchnię użytkową oraz znikomą emisję zanieczyszczeń elektrownie gazowe mogą powstawać w centrach miast oraz w bliskim sąsiedztwie terenów mieszkalnych i rekreacyjnych.

Powracający pomysł na elektrownię gazową w GdańskuO planach inwestycyjnych Energi w Gdańsku mówiło się już wcześniej. W 2008 r. Lotos i Energa oraz PGNiG podpisały list intencyjny w sprawie budowy nowoczesnej elektrowni gazowej. Zakład pracować miał głównie na potrzeby rafinerii. Według założeń elektrownia miała mieć moc 250 MWe. Wartość inwestycji szacowano na 400 mln euro, a do uruchomienia miało dojść pod koniec 2014 r.

Po kilku latach okazało się jednak, że Lotos nie jest zainteresowany inwestycjami w energetykę. Na własne potrzeby zamierza zbudować elektrociepłownię opalaną pozostałościami po przerobie ropy naftowej.

W 2012 r. Energa poinformowała, że przygotowuje projekt budowy nowej elektrowni gazowej. Elektrownia o mocy ok. 450 MWe miała także powstać w Gdańsku. Wartość inwestycji szacowano na ok. 1,42 mld zł. Projekt powstać miał w ramach programu Energa ProGaz. Planowano, że zakład wytwarzałby energię elektryczną dla północnej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

W marcu 2020 r. Energa poinformowała, że bada możliwości budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Grudziądzu i Gdańsku o mocy od 450-750 MWe. Spółka wystąpiła do podmiotów zewnętrznych zainteresowanych partnerstwem strategicznym lub zakupem spółek celowych realizujących inwestycje. Projekt CCGT Grudziądz jest obecnie zawieszony.
Budowa nowej elektrowni w Gdańsku to:
57%

ważna dla naszego regionu inwestycja

25%

inwestycja potrzebna, byleby nie przeszkadzała mieszkańcom

18%

marnowanie pieniędzy, jedynym rozwiązaniem jest atom

zakończona

łącznie głosów: 810

Opinie wybrane


wszystkie opinie (94)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Mogłeś jeszcze nie czytać