stat

Członek Rady Nadzorczej Lotosu został Rzecznikiem Finansowym

16 października 2019, 10:15
erka
Najnowszy artukuł na ten temat

Lotos i PSE łączą siły przy projekcie wodorowym

Mariusz Jerzy Golecki, dotychczasowy członek Rady Nadzorczej Grupy Lotos, złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Decyzja była podyktowana tym, że Golecki został Rzecznikiem Finansowym. Zastąpił na tym stanowisku Aleksandrę Wiktorow.Rzecznik Finansowy został powołany w celu wspierania klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Pomaga w różny sposób: od poradnictwa, przez interwencje i postępowania polubowne, aż po wsparcie w trakcie postępowania sądowego.

Mariusz Golecki w Radzie Nadzorczej Lotosu zasiadał od 2016 r. To doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny oraz kierownik pracowni Badań Kognitywnych nad Prawem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Cambridge, Wlk. Brytania (Trinity College 2002). W latach 1998-2000 doradca w Ministerstwie Kultury i Sztuki/Dziedzictwa Narodowego, w latach 2000-2001 konsultant Kancelarii Prawniczej Kamiński&Kulesza w Warszawie, ekspert Departamentu Programowego KPRM oraz Ministerstwa Finansów. Ponadto w latach 2002-2003 stypendysta Komisji Europejskiej w Instytucie Ekonomii Prawa na Uniwersytecie w Hamburgu, w latach 2004-2008 adiunkt w katedrze Ekonomii Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, zaś w latach 2008-2009 profesor wizytujący w Centrum Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cambrige. Od 2011 r. wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (program European Master in Law and Economics). W latach 2013-2014 profesor wizytujący na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Debreczynie na Węgrzech. Od lutego 2016 r. dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów.

erka