Czy fuzje i przejęcia Orlenu gwarantują bezpieczeństwo energetyczne?

25 sierpnia 2020, 15:00
Robert Kiewlicz

Nad tym, jak budować bezpieczeństwo energetyczne państwa, dyskutowali uczestnicy panelu "Jeden gracz, wiele możliwości - fuzje i przejęcia PKN Orlen jako droga do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski" na III Forum Wizja Rozwoju.

- Nie ma bezpieczeństwa energetycznego kraju bez transformacji energetycznej i dlatego wcielamy w życie kolejne fuzje. Jak inaczej rozpoczynać duże inwestycje, jeśli nie mamy dużego podmiotu, który by temu podołał? - pytał Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, rozpoczynając panel dyskusyjny "Jeden gracz, wiele możliwości - fuzje i przejęcia PKN Orlen jako droga do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski" podczas III edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.- Wizja bezpieczeństwa energetycznego państwa ulega zmianie i my musimy cały czas iść do przodu. Dzisiaj bezpieczeństwo to powinno być multienergetyczne. Nie możemy tego bezpieczeństwa budować tylko na jednym rodzaju działalności. Nie ma innej drogi. Dlatego wcielamy w życie kolejne fuzje. Jak inaczej rozpoczynać duże inwestycje, jeśli nie mam dużego podmiotu, który by temu podołał? - mówił prezes Daniel Obajtek.
Dlatego, jak twierdzi prezes Obajtek, niezbędne jest przeprowadzenie fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos i PGNiG. Dlaczego procesy te powinien przeprowadzić Orlen?

- Ponieważ od lat ścierał się nie tytko na rynku polskim, ale też na rynkach międzynarodowych. Orlen ma "pazur konkurencyjności", musiał zawsze walczyć o swoje dochody - nie miał przecież dochodów regulacyjnych. Spółka ma zarówno doświadczenia inwestycyjne, jak i akwizycyjne. Poprzez połączenie z innymi firmami możemy stworzyć doskonałą spółkę o przychodach rzędu 200 mld zł. To wyzwoli ogromny potencjał potrzebny dla transformacji energetycznej, a bez niej nie ma bezpieczeństwa państwa - powiedział Obajtek.


W debacie na temat fuzji i przejęć PKN Orlen wzięli udział przedstawiciel Orlenu - Robert Śleszyński, dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych PKN Orlen i Lotosu - Krzysztof Nowicki, dyrektor ds. strategii i relacji inwestorskich Lotos SA oraz eksperci: Dawid Piekarz - wiceprezes Instytutu Staszica, Marian Szołucha - ekonomista z Instytutu Prawa Gospodarczego oraz Tomasz Wróblewski - prezes Warsaw Enterprise Institute.

Bezpieczeństwo energetyczne to bezpieczeństwo narodoweCzym jest bezpieczeństwo energetyczne według ekspertów?

- Jeśli mamy być bezpieczni energetycznie, czyli mieć energię dla gospodarki, to musi być to energia fizycznie i cenowo dostępna oraz czysta - stwierdził Dawid Piekarz. - Koncern multienergetyczny będzie w stanie dostarczać różnego rodzaju energię. Jednak aby tego typu koncern był w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo energetyczne, musi dysponować pewną siłą ekonomiczną. Bierze się ona z dwóch elementów: zasobów i strategii. Paliwem, które sprawi, że z połączenia czterech firm (PKN Orlen, Grupa Lotos, Grupa Energa i PGNiG) powstanie nowa jakość, jest strategiczne myślenie. Dzięki temu za lat kilka będzie to kompletnie inna firma, niebędąca już koncernem naftowo-paliwowym.
- Wiek XXI staje się wiekiem energii. Dlatego możemy powiedzieć, że bezpieczeństwo energetyczne w coraz większym stopniu stanowi o rozwoju całej gospodarki i możemy je utożsamiać z bezpieczeństwem ekonomicznym państwa, a nawet z bezpieczeństwem narodowym - dodał Marian Szołucha. - Dlatego mamy do czynienia z trendem konsolidacyjnym, inwestycyjnym - zwłaszcza w zakresie nowych technologii, multienergetycznością, poszerzeniem łańcucha wartości, budowaniem centrów kompetencyjnych i inteligentnych specjalizacji. To są wszystko działania, w które powinniśmy się wpisywać, i tak postrzegam obecne zaangażowanie Orlenu.

Wykorzystać najlepsze cechy przejmowanych firmKluczem do bezpieczeństwa energetycznego ma być właśnie zbudowanie multienergetycznego koncernu na bazie fuzji i przejęć PKN Orlen.

- PKN Orlen ma już doświadczenia akwizycyjne z Czech, Litwy, ale także Polski, na których może się uczyć. Staramy się tak przygotować plany akwizycyjne, aby minimalizowały one wszelkie ryzyka - mówił Robert Śleszyński, dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych PKN Orlen. - Chyba najważniejszą rzeczą jest zarządzanie zmianą, jeśli chodzi o prowadzone przez nas akwizycje. Zarówno PKN Orlen, Lotos, PGNiG mają inne kultury organizacyjne. Ważne jest precyzyjne zdefiniowanie, jak koncern ma wyglądać po tych wszystkich inwestycjach. Musimy odpowiadać na wyzwania cywilizacyjne, przed którymi staniemy za pięć, dziesięć czy piętnaście lat. Nasze doświadczenia z przeszłości powodują, że Orlen ma już w "swoim DNA" zmianę. To jest bardzo ważne dla zdolności do przeprowadzania zmian i akwizycji.
Jak twierdzi Śleszyński, akwizycje Orlenu nie mogą polegać tylko na zwykłym "doklejaniu" kolejnych grup kapitałowych.

- Dlatego trzeba zastanowić się nad ostatecznym modelem operacyjnym całego koncernu z wykorzystaniem najlepszych elementów, jakie poszczególne grupy kapitałowe wnoszą. Proste narzucanie własnych zasad się nie sprawdza. Trzeba dobrze zastanowić się nad kulturą organizacyjna podmiotu przejmowanego, bo może on dużo wnieść do podmiotu przejmującego - powiedział Śleszyński.
- Jesteśmy innowatorami w obszarach związanych z wodorem czy elektromobilnością, energetyką odnawialną w obszarze morskim. To z pewnością będą elementy, które Lotos wniesie do koncernu, jaki powstanie w ramach akwizycji PKN Orlen - dodał Krzysztof Nowicki, dyrektor ds. strategii i relacji inwestorskich Lotos SA.
Debata "Jeden gracz, wiele możliwości - fuzje i przejęcia PKN Orlen jako droga do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski" odbyła się w ramach III edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Dwudniowe wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem premiera Mateusza Morawieckiego, który uroczyście otworzył tegoroczną edycję Forum.

Mateusz Morawiecki

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

24.08.2020 Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

24.08.2020 Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Jacek Sadaj

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Maciej Bąk, Jacek Sadaj, Adam Meller

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Maciej Bąk

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Maciej Krzesiński

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Maciej Bąk, Jacek Sadaj, Adam Meller

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Adam Meller

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Alina Sarnacka

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

25.08.2020 Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Maciej Ziomek

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy debaty

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Karolina A. Krośnicka

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Artur Kiełbasiński

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

25.08.2020 Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Leszek Jurczyk

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Karolina A. Krośnicka

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Wspólne zdjęcie nagrodzonych

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Występ artystyczny

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Prowadząca

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Publiczność

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Publiczność

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Janusz Śniadek

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

dr inż Andrzej Michalak

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

prof. dr hab. inż Waldemar Kamrat

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla Farm Frites Poland S.A. w kategorii "Społeczna odpowiedzialność biznesu"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla Farm Frites Poland S.A. w kategorii "Społeczna odpowiedzialność biznesu"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Występ artystyczny

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla GreenWay Polska Sp. z o.o w kategorii "Ekomobilność"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla GreenWay Polska Sp. z o.o w kategorii "Ekomobilność"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Małgorzata Zwiercan i Paweł Jan Majewski

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Tomasz Podsiadły

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Magdalena Kopka-Wojciechowska

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla Pelixar S.A. w kategorii "Start-Up"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla Pelixar S.A. w kategorii "Start-Up"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla Pelixar S.A. w kategorii "Start-Up"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla PIRXON S.A. w kategorii "Innowacyjność"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla PIRXON S.A. w kategorii "Innowacyjność"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla PIRXON S.A. w kategorii "Innowacyjność"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Elżbieta Kujawa

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla Base Group Sp. z o.o. w kategorii "Zarządzanie"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla Base Group Sp. z o.o. w kategorii "Zarządzanie"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla Base Group Sp. z o.o. w kategorii "Zarządzanie"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla Control Solutions w kategorii "Badania, rozwój i transfer nowoczesnych technologii"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla Control Solutions w kategorii "Badania, rozwój i transfer nowoczesnych technologii"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Występ artystyczny

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda specjalna dla Kordiana Kulaszewicza

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Kordian Kulaszewicz

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Dariusz Drelich

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Premier Mateusz Morawiecki

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Symulatory

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Premier Mateusz Morawiecki

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Konferencja Daniela Obajtka

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Kazimierz Smoliński

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Premier Mateusz Morawiecki

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Wiceminister finansów Piotr Patkowski

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Symulatory

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Premier Mateusz Morawiecki

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

24.08.2020 Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Tomasz Wróblewski

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Dawid Piekarz

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Robert Śleszyński

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Marian Szołucha, Krzysztof Nowicki, Tomasz Wróblewski

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Panel "Jeden gracz, wiele możliwości – fuzje i przejęcia PKN ORLEN jako droga do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Panel "Jeden gracz, wiele możliwości – fuzje i przejęcia PKN ORLEN jako droga do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl