Duszący zapach zaniepokoił pracowników rafinerii. Winne merkaptany

8 listopada 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
Robert Kiewlicz
Najnowszy artukuł na ten temat

Lotos i Autosan. Wodorowe autobusy

Niepokojące, duszące zapachy wydobywające się z nowych instalacji na terenie rafinerii Grupy Lotos w Gdańsku zaniepokoiły pracowników. Anonimowe doniesienie złożono do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Powiadomiona została też Państwowa Inspekcja Pracy. Jednak poza uciążliwością zapachową nie stwierdzono jak dotąd szkodliwości dla zdrowia. W najbliższych dniach zakład ma skontrolować wojewódzki inspektor ochrony środowiska.Jak dowiedziało się Trojmiasto.pl, za drażniący zapach odpowiedzialne są merkaptany, czyli organiczne związki węglowodorowe siarki. Są one wyczuwalne w bardzo niskich stężeniach.

Sanepid sprawdza instalacje Lotosu- O temacie wiem od 22 października. Wiem też, że sygnalizowano sprawę prezesowi. Jednak dopiero w ostatnich dniach przeniesiono część pracowników jednej ze spółek (głównie kobiety) z okolic ul. Benzynowej w inny rejon firmy - mówi jeden z pracowników firmy. - Wczoraj nie było jednak kolejnych sygnałów o tym problemie.
Nie jest jeszcze gotowy protokół kontrolny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się jednak, że nie stwierdzono większych nieprawidłowości.

Za niepokojące zapachy mają odpowiadać ścieki pochodzące z instalacji koksowania. Inspektorzy stwierdzili, że instalacja ta jest szczelna, a zapach ulatnia się ze zbiorników otwartych, na ostatnim etapie oczyszczania ścieków.

- Wraz z uruchomieniem instalacji koksowania (DCU) pojawiły się zgłoszenia związane z uciążliwym zapachem na terenie rafinerii. Jego źródłem były ścieki procesowe z instalacji DCU oraz proces obróbki koksu - informuje Adam Kasprzyk, rzecznik prasowy Lotosu.

Za przykry zapach odpowiadają merkaptanyŹródłem przykrych zapachów w strumieniach ścieków kierowanych do oczyszczalni są merkaptany. Związki te charakteryzują się ostrą i nieprzyjemną wonią wyczuwalną nawet w śladowych ilościach. Z tego względu są powszechnie używane do nawaniania gazu ziemnego, wykorzystywanego w gospodarstwach domowych, oraz gazu płynnego.

We wtorek Lotos poinformował Państwową Inspekcję Pracy, która skontrolowała oczyszczalnię ścieków. W listopadzie 2019 r. planowana jest również inspekcja przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

- Trwają prace nad zmniejszeniem uciążliwości zapachowych z oczyszczalni ścieków. Dzięki nim obecnie nie stwierdzono przekroczeń odpowiednich norm. Innym potencjalnym źródłem okresowej emisji uciążliwej woni z instalacji DCU jest operacja otwarcia reaktorów - informuje Lotos. - Zwiększoną emisję przykrych zapachów z oczyszczalni ścieków, jaka miała miejsce w poniedziałek, 4 listopada, należy traktować jako sytuację awaryjną związaną z ponadnormatywnym przepływem ścieków z procesu rozruchu instalacji. Obecnie intensywność zapachów w oczyszczalni jest obniżona i zgodnie z cyklicznie prowadzonymi pomiarami jest w granicach bezpiecznych. Zdarzenie jest przedmiotem prac zespołów ekspertów, których celem jest wyeliminowanie zaistniałych uciążliwości.

Miliardowa inwestycja w gdańskiej rafineriiW najbliższych miesiącach oficjalnie otwarta ma zostać jedna z największych inwestycji Grupy Lotos - EFRA. Koszt Projektu EFRA realizowanego w latach 2015-2019 to ok. 2,3 mld zł. Projekt EFRA to kontynuacja procesu technologicznego unowocześniania rafinerii i optymalizacji łańcucha przerobu ropy naftowej zapoczątkowanego w ramach wielkiego Programu 10+, który zwiększył przerób rafinerii o 4,5 mln ton rocznie. EFRA znacznie zwiększy głębokość przerobu ropy, co pozwoli na wytworzenie dodatkowo rocznie ok. 900 tys. ton wysokomarżowych paliw i 300 tys. ton koksu. W skład uruchamianego kompleksu koksowania wchodzi instalacja opóźnionego koksowania DCU (Delayed Coker Unit), CNHT (hydroodsiarczania benzyny) oraz magazynowania i dystrybucji koksu. Wcześniej uruchomiono inne instalacje zbudowane w ramach Projektu EFRA: destylacji próżniowej hydrowaksu - HVDU, wytwórnię wodoru - HGU, wytwórnię tlenu, budynek elektroenergetyczny oraz zmodernizowano wiele instalacji i wykonano wiele innych obiektów, związanych głównie z logistyką.