stat

Duże zmiany w naliczaniu VAT w 2014 roku

18 listopada 2013 (artykuł sprzed 4 lat)

Szybkimi krokami nadchodzą spore zmiany w odliczeniach i naliczeniach podatku VAT. Od 2014 r. nie będzie m.in. możliwe "przesunięcie" terminu wystawienia faktury do następnego miesiąca w ciągu 7 dni. To niestety nie wszystkie zmiany.Od przyszłego roku podatników czekają duże zmiany w VAT. Większość z nich została uchwalona już na początku bieżącego roku (patrz: ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r. poz. 35), ale obowiązywać będą dopiero od 1 stycznia 2014 r. Spowoduje to konieczność dostosowania się wszystkich podatników do nowych regulacji, a także ewentualnie dostosowanie systemów księgowych. Zmieni się bowiem zasada ustalania terminu powstania obowiązku podatkowego. W zamyśle ustawodawcy zniknąć ma częściowa dowolność w ustalaniu tego terminu.

Zgodnie z "nową" zasadą, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Podobnie jest wprawdzie również obecnie, ale teraz termin powstania obowiązku podatkowego zależy od daty "wydania towaru", a nie "dokonania dostawy towarów". To istotne nie tylko dla sklepów internetowych oraz prowadzących sprzedaż wysyłkową i z dowozem.

Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, będzie się uznawało za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upłyną terminy płatności lub rozliczeń, będzie się uznawało za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi (patrz: art. 19a ust. 3 ustawy o VAT).

Przede wszystkim termin powstania obowiązku podatkowego nie będzie już związany z datą wystawienia faktury (są jednak wyjątki: dotyczą np. dokumentowania mediów, usług najmu, itp.). Nie będzie zatem możliwe "przesunięcie" terminu powstania obowiązku podatkowego na następny miesiąc lub kwartał w związku z wystawieniem faktury w ciągu 7 dni od wydania towaru czy wykonania usługi. Obecnie takie "przesunięcie" jest możliwe, gdy transakcja ma miejsce pod koniec miesiąca lub kwartału.

Uwaga! Jeżeli obowiązek podatkowy uzależniony będzie od wystawienia faktury (dotyczy usług budowlanych, najmu, mediów, itp.), a podatnik nie wystawi faktury, lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą z chwilą upływu terminu płatności lub upływu terminów wystawienia faktury - jeśli go określono.

Trzeba podkreślić, że na mocy przepisu przejściowego zawartego w art. 7 ustawy nowelizującej, w przypadku czynności wykonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy powstanie na "starych" zasadach.

Z kolei prawo do odliczenia VAT w 2014 r. będzie generalnie zależało od terminu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Odliczenia nie będzie można jednak dokonać wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę. Nadal pozostanie natomiast zasada, że VAT można odliczać w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, lub poprzez korektę deklaracji za okres, w którym powstało prawo do odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało to prawo.

Doradca podatkowy Jacek Rembiałkowski:

Często zapominamy, że zmiana wynikająca z powyższych uregulowań może stanowić dla firmy problemy podatkowe. Sugeruję właścicielom firm skontaktować się ze swoim doradcą podatkowym i dokonać analizy prowadzonej działalności gospodarczej, w celu weryfikacji poprawności powstawania obowiązku podatkowego, by uniknąć zatorów płatniczych. To jedynie ogólne zasady rozliczania VAT należnego i naliczonego, jakie będą obowiązywać w 2014 r.

Jacek Rembiałkowski - doradca podatkowy
biuro@partnerzy.net
www.partnerzy.net
tel. kom. 600 074 064