Energa. Elektrownia Ostrołęka C spisana na straty

20 maja 2020, 16:00
VIK
Najnowszy artukuł na ten temat

Akcjonariusze zadecydują o wycofaniu Energi z giełdy

Zamiast nowego bloku węglowego Elektrowni Ostrołęka, powstała dziura w spółkach energetycznych. Utworzono ponad miliard złotych odpisu na utratę wartości majątku. Wynik netto Energi ma się przez to zmniejszyć o ponad 400 mln zł. Z kolei Enea dokona odpisu w wysokości ponad 500 mln zł.Grupa Energa podała, że otrzymała informację od spółki Elektrownia Ostrołęka realizującej budowę bloku węglowego Ostrołęka C o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych spółki na ponad 1 mld zł. Spółka Elektrownia Ostrołęka wyjaśniła, że odpisy (1 027 mln zł) są efektem przeprowadzonego testu na utratę wartości majątku trwałego w związku z aktualizacją założeń biznesowych projektu (Ostrołęki C) opartego o technologię węglową.

Przypomnijmy, że Grupa Energa i Grupa Enea miały zbudować Elektrownię Ostrołęka C o mocy 1 000 MWe. Według zapewnień nowoczesny, niskoemisyjny blok energetyczny miał mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Pierwsza tzw. synchronizacja nowego bloku miała nastąpić w 2023 roku.

Grupa Energa i Enea zbudują węglową Elektrownię Ostrołęka C- Uwzględnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa udziału w stracie spółki ujmowanej metodą praw własności, spowodowało obniżenie wartości inwestycji w spółkę do wartości 0 zł. Stanowiło to jednocześnie przesłankę do dokonania całkowitego odpisu wartości udziałów w spółce w jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta - podano w komunikacie.
Według Energi wpływ decyzji ws. Ostrołęki C spowoduje, że skonsolidowany wynik netto grupy za 2019 rok będzie niższy o 443 mln zł, a na jednostkowy wynik netto samej spółki o 453 mln zł. W obu przypadkach jest to zdarzenie o charakterze niegotówkowym, pogarszającym wynik netto bez wpływu na wynik EBITDA.

Co dalej z projektem? PKN Orlen, który od końca kwietnia tego roku jest właścicielem Energii zadeklarował wstępną gotowość do zaangażowania się w realizację budowy Elektrowni Ostrołęka pod warunkiem wykorzystania technologii opartej na paliwie gazowym. Nie będzie węgla, będzie gaz?

VIK