stat

Energa chwali się lepszymi wynikami

8 listopada 2018, 9:15
erka

Po dziewięciu miesiącach 2018 roku Grupa Energa wypracowała zysk netto w wysokości 680 mln zł. Jest on o 121 mln zł, czyli o 22 proc. wyższy niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. Przychody od stycznia do września wyniosły ponad 7,6 mld zł. EBITDA Grupy po trzech kwartałach tego roku wyniosła 1 587 mln zł i była porównywalna do analogicznego okresu roku poprzedniego.W ciągu trzech kwartałów 2018 roku Grupa Energa zrealizowała inwestycje na poziomie 1 042 mln zł. Od stycznia do września przyłączono 40 839 nowych klientów, wybudowano i zmodernizowano 3 145,1 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia i przyłączono do sieci 33,5 MW nowych źródeł OZE.

- Nasze wyniki pokazują, że Grupa dobrze radzi sobie nawet w szczególnie trudnym otoczeniu rynkowym. Potrafimy podnosić atrakcyjność i konkurencyjność naszej oferty, dzięki czemu systematycznie pozyskujemy nowych klientów. Równolegle w całej strukturze Grupy Energa planowo prowadzimy projekty służące zwiększeniu sprawności działania i optymalizacji kosztów - mówi Alicja Barbara Klimiuk, p.o. prezesa zarządu Energa SA.       

W trzecim kwartale 2018 roku Grupa Energa zakończyła szereg inwestycji w zakresie OZE i ochrony środowiska. W Ostrołęce B zakończona została modernizacja ostatniego bloku, który m.in. wyposażono w instalacje odazotowania i odpylania. Tym samym z końcem września wszystkie bloki w elektrowni stały się w pełni dyspozycyjne. Podpisano też umowę na budowę na terenie obiektu drugiej instalacji oczyszczania spalin. Zakończony także został remont modernizacyjny elektrowni szczytowo-pompowej Żydowo.

Trzeci kwartał 2018 roku to również intensywne działania organizacyjno-prawne związane z inwestycją Ostrołęka C, czyli budową nowego, wysokosprawnego bloku energetycznego o mocy 1000 MW.

erka