Energa pozostanie w Gdańsku - zapewnia prezes Orlenu

6 grudnia 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
Robert Kiewlicz
Najnowszy artukuł na ten temat

KNF wstrzymuje wycofanie Energi z giełdy

- Spółka Energa pozostanie w Gdańsku, tu też pozostaną podatki i miejsca pracy - zapewnił na spotkaniu w Gdańsku prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. - Szanujemy to, że Energa jest spółką z Pomorza i będzie traktowana jak inne spółki zależne Grupy Orlen. Obajtek w Gdańsku spotkał się z zarządem Grupy Energa i przedstawicielami związków działających w Grupie.Na krótkim spotkaniu z dziennikarzami, w siedzibie Grupy Energa, Daniel Obajtek zapewniał, że Orlen nie ma zamiaru inwestować w budowę elektrowni atomowej i nie będzie też inwestować w górnictwo.

- Chcemy stworzyć multienergetyczny koncern. Takie organizacje działają już od dawna na świecie i musimy z nimi konkurować na rynku - mówił Obajtek. - Jesteśmy zapóźnieni w tym względzie i musimy jak najszybciej się konsolidować. Dlatego wniosek w sprawie przejęcia przez nas Energi już trafił do Komisji Europejskiej. Przewiduję, że stosowną zgodę uzyskamy bardzo szybko. Nie oznacza to oczywiście, że odstępujemy od fuzji z Lotosem. Zakończenie przejęcia Energi planowane jest na kwiecień 2020. Akwizycja Energi nie będzie też zapewne naszą ostatnią akwizycją.
Obajtek zaznaczył, że Energa ma wiele interesujących projektów, które Orlen będzie chciał rozwijać. Chodzi m.in. o farmy wiatrowe i elektrownie gazowe.

- Konsolidacja sprawi, że powstanie duża spółka, która ma być machiną napędową polskiej gospodarki - stwierdził Obajtek. - Budowa takich koncernów jest przyszłością. Trzeba mieć wizję na najbliższe 30-40 lat i nie bać się podejmowania trudnych decyzji. Spółkami nie można administrować, ale trzeba nimi zarządzać.
Przed spotkaniem z dziennikarzami daniel Obajtek prowadził rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych działających w Grupie Energa. Jak sam stwierdził, przebiegły one w bardzo ciepłej atmosferze.


Orlen kupuje spółkę Energa SAPrzypomnijmy, że w czwartek, 5 grudnia, 2019 roku PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy Energa. W ramach wezwania PKN Orlen ustalił cenę akcji Grupy Energa na 7 zł. Ogłoszone wezwanie zawiera warunki zawieszające. PKN Orlen zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami, pod warunkiem że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 6 proc. ogólnej liczby głosów. Konieczne będzie też uzyskanie zgody organu antymonopolowego na koncentrację.

Koncern złożył już w Komisji Europejskiej roboczą wersję wniosku, inicjując proces uzgadniania jego finalnej wersji. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi 31 stycznia 2020 roku, a zakończenie planowane jest na 9 kwietnia 2020. W przypadku niespełnienia do tego czasu któregokolwiek z warunków wezwania Koncern może podjąć decyzje o przedłużeniu okresu składania zapisów.
PKN Orlen przejmuje Energę bo:
13%

to świetna okazja na stworzenie dużej i silnej organizacji

7%

takie są tendencje na świecie, a efekty ocenimy później

55%

taki jest kaprys władzy

25%

to reakcja na to, że być może nie dojdzie do fuzji z Lotosem

zakończona

łącznie głosów: 875