Nowe logo Energi. Upodabnia się do Orlenu

10 sierpnia 2020, 8:45
erka
Najnowszy artukuł na ten temat

NWZ Energi za wycofaniem akcji z GPW

Energa zmieniła nie tylko właściciela, ale także kolorystykę swojego logo. Oprócz nowych barw - bieli i czerwieni - obok znaku Energi pojawia się też informacja o Grupie Orlen, której częścią jest teraz gdańska spółka.Modyfikacja znaku Energi jest przeprowadzana etapami. W pierwszej kolejności dostosowane do aktualnej kolorystyki zostaną nośniki związane z realizacją projektów marketingowych (nośniki promocyjne) i sponsoringowych czy też materiały cyfrowe, w tym identyfikacja wizualna w mediach społecznościowych. Dalsze prace będą dostosowane do tempa integracji z Grupą Orlen.

Z końcem kwietnia 2020 roku dominującym akcjonariuszem Energi SA został PKN Orlen. Koncern, w ramach wezwania, przejął akcje Energi stanowiące ok. 80 proc. kapitału zakładowego oraz około 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, a docelowo chce mieć 100 proc. udziałów w Enerdze.

erka