Grupa Energa. Straty przez odpisy i pandemię

29 maja 2020, 15:15
VIK
Najnowszy artukuł na ten temat

Akcjonariusze zadecydują o wycofaniu Energi z giełdy

Chybione decyzje inwestycyjne wpłynęły na wyniki koncernu za ub. rok, a pandemia odbiła się na wynikach za pierwszy kwartał tego roku. Grupa Energa podsumowała 2019 rok i pierwszy kwartał 2020 r.Grupa Energa zakończyła 2019 rok z wynikiem EBITDA na poziomie 2,04 mld zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2018 o 9 proc. W tym czasie o 15 proc. zwiększyła się też produkcja energii z odnawialnych źródeł, osiągając poziom ok. 1,4 TWh brutto. Kontynuowano również prace związane z rozwojem aktywów wytwórczych w tym obszarze. W porównaniu do 2018 r. wyższe o 18 proc. były też przychody, które wyniosły ponad 12 mld zł.

- W 2019 roku Grupa Energa zachowała stabilne fundamenty finansowe osiągając wysoki poziom EBITDA i przychodów. Takie wyniki udało się osiągnąć mimo trudnego otoczenia rynkowego, przede wszystkim wzrostu w skali roku cen uprawnień do emisji CO2 o 59 proc. i cen zielonych certyfikatów o 33 proc. Wynik netto Grupy Energa, wynoszący -1 mld zł, znalazł się pod presją zdarzeń jednorazowych o charakterze księgowym, m.in. odpisów aktualizujących wartość posiadanych akcji i udziałów w PGG SA i Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o. Wyłączając dokonane odpisy zysk netto Grupy wyniósł ponad 300 mln zł - podała Energa w komunikacie.
Przypomnijmy, że kilka dni temu Grupa Energa ogłosiła, że utworzono ponad miliard złotych odpisu na utratę wartości majątku. W skrócie mówiąc, zamiast nowego bloku węglowego Elektrowni Ostrołęka, który Energa miała zbudować z Eneą, powstała dziura w spółkach energetycznych. Wynik netto Energi miał się przez to zmniejszyć o ponad 400 mln zł. Z kolei Enea dokona odpisu w wysokości ponad 500 mln zł. A udziały w PGG, to udziały Polskiej Grupy Górniczej. To projekt, w wyniku którego firmy energetyczne włączyły się w ratowanie polskich kopalń. Trudno go jednak nazwać udanym.

Pierwszy kwartał pod presją pandemiiEnerga pokazała też wyniki za pierwszy kwartał tego roku. Według szacunkowych danych w I kwartale 2020 roku grupa Energa osiągnęła 3,289 mld zł przychodów wobec 2,971 mld zł w I kwartale 2019 roku, notując 111 mln zł zysku netto wobec 186 mln zł zysku netto w I kwartale 2019 roku.

- Wyniki te zostały wypracowane m.in. pomimo wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę krajową i globalną w drugiej połowie marca, niesprzyjających warunków hydrologicznych, które odbijały się na wolumenach produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej oraz niższej marży na dystrybucji ze stratami sieciowymi. Jednocześnie wolumeny dystrybucji (5694 GWh) i sprzedaży (4922 GWh) energii elektrycznej rok do roku utrzymały się na porównywalnych poziomach. Różnice wyniosły odpowiednio ok. -2,0 i ok. -0,9 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 roku - podała Energa.

Nie udało się z węglem, może wyjdzie z OZEW 2019 roku Grupa Energa kontynuowała inwestycje w aktywa wytwórcze OZE. Trwały prace na Farmie Wiatrowej Przykona (moc zainstalowana ok. 31 MW), której testy rozruchowe przeprowadzono w pierwszym kwartale 2020 roku. Formalne zakończenie budowy planowane jest na drugi kwartał br. Inwestycja wzięła również udział w aukcji rynku mocy, kontraktując na lata 2020-2035 wolumen ok. 1,2 TWh. Spółka Energa OZE uzyskała też pozwolenie na budowę oraz warunki przyłączeniowe dla kolejnego aktywa wytwórczego planowanego w Przykonie - farmy fotowoltaicznej PV Gryf o mocy zainstalowanej 19,8 MW.

W 2019 roku Linia Biznesowa Wytwarzanie odnotowała wzrost produkcji z OZE o 15 proc. (r/r), głównie za sprawą wyraźnych wzrostów generacji z wiatru i biomasy. Nieznaczny spadek generacji w elektrowniach wodnych wynikał z warunków hydrologicznych na przestrzeni ubiegłego roku. Z uwagi na niższą o 19 proc. produkcję energii z węgla, udział generacji z OZE w całkowitej produkcji energii wzrósł z 31 do 38 proc.

VIK