stat

Grupa Energa podsumowuje 2018 rok

14 marca 2019, 13:40
VIK

Zysk netto wyniósł 744 mln zł, a przychody 10,33 mld zł - Grupa Energa podsumowała ubiegły rok. Na wyniki wpłynęły warunki rynkowe, związane przede wszystkim z gwałtownym wzrostem rynkowych cen energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Energa wyniosły w ub. roku 10,33 mld zł, podczas gdy w 2017 roku wynik ten wyniósł 10,53 mld zł. EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań) za cały 2018 rok to 1,87 mld zł, w porównaniu do 2,1 mld zł rok temu. Zysk netto to z kolei 744 mln zł. Rok temu było to 789 mln zł.

- Na wyniki Grupy Energa, identycznie jak całego sektora, wpłynęły warunki rynkowe, związane przede wszystkim z gwałtownym wzrostem rynkowych cen energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2. Swój wpływ wywarły także zdarzenia jednorazowe - poinformowano w komunikacie.
Linia Biznesowa Dystrybucja, tradycyjny motor rozwoju Energi, osiągnęła wynik EBITDA 1,704 mld zł, a przychody 4,028 mld zł. Łączna dystrybucja energii elektrycznej w 2018 roku wyniosła 22 542 GWh, co jest najwyższym wynikiem w historii. Udział Linii Biznesowej Wytwarzanie w EBITDA Grupy Energa wyniósł w 2018 roku 18 proc. EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie wyniosła 329 mln zł. W 2018 roku aktywa wytwórcze Grupy Energa wyprodukowały łącznie 3,9 TWh energii elektrycznej. Linia Biznesowa Sprzedaż osiągnęła w 2018 roku -85 mln zł EBITDA w wyniku bezprecedensowych zmian rynkowych. Z kolei łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej wyniósł 19 777 GWh.

Ruszył konkurs na nowy zarząd Energi- Jesteśmy w trakcie realizacji kluczowych projektów budujących naszą wartość. Rozwijamy intensywnie atrakcyjny z punktu widzenia przyszłych wyników obszar magazynowania energii i segment elektromobilności, współpracując w tym zakresie z samorządami lokalnymi - czytamy w komunikacie.
Grupa zgodnie z planem rozpoczęła także pod koniec 2018 roku realizację budowy nowoczesnego bloku energetycznego Ostrołęka C, który znacząco zwiększy krajowy potencjał wytwórczy i wzmocni bezpieczeństwo polskiego systemu elektroenergetycznego. Sztandarowym projektem OZE jest budowa farmy wiatrowej Przykona o mocy 30MWe.

- Ponadto w efekcie znaczącego wzrostu nakładów inwestycyjnych przyłączono blisko 56 tys. nowych klientów, wybudowano i zmodernizowano 5 322 km linii i przyłączono do sieci 59 MW nowych źródeł OZE. Sztandarowym projektem OZE jest budowa farmy wiatrowej Przykona o mocy 30MWe - czytamy w komunikacie.

VIK