stat

Gryf Medialny dla Flextronics International Poland

26 maja 2015 (artykuł sprzed 2 lat)
VIK

Gryf Medialny trafił do firmy Flextronics International Poland. Tak zdecydowali czytelnicy, radiosłuchacze i telewidzowie TVP Gdańsk, Radia Gdańsk, Dziennika Bałtyckiego i Portalu Trojmiasto.pl. W Dworze Artusa w Gdańsku odbyła się szesnasta gala Pomorskiej Nagrody "Gryfa Gospodarczego 2015".- Każda nagroda cieszy, ale ta od internautów szczególnie - powiedział Stanisław Motylski, dyrektor Flextronics International Poland z Tczewa. - Staramy się działać na rzecz społeczności, staramy się być firmą społecznie odpowiedzialną. Ta nagroda potwierdza, że nasze starania zostały zauważone i docenione. To wyróżnienie szczególnie cieszy teraz, gdy nasza firma obchodzi 15-lecie działalności.

Gryf Medialny jest wyróżnieniem specjalnym Pomorskiej Nagrody "Gryfa Gospodarczego 2014. O tym, kto go otrzymał zdecydowali ci, którzy wzięli udział w specjalnym głosowaniu, które odbyło się na stronach Portalu Trojmiasto.pl i w "Dzienniku Bałtyckim".

Firma Flextronics International Poland jest producentem elektroniki. Zakład w Tczewie jest częścią globalnego koncernu. Zdolności produkcyjne w Polsce obejmują projektowanie produkcyjne oraz usługi inżynieryjne, montaż płytek drukowanych, wdrażanie nowych produktów, układy Box-Build, montaż wysokiego poziomu, wytwarzanie na zamówienie oraz usługi konfiguracji na zamówienie. Dodatkowo prowadzi produkcję wyrobów metalowych, kucie oraz produkcję obudów.

Lista nominowanych do Pomorskiej Nagrody "Gryfa Gospodarczego 2015".

Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości, pełniąca rolę doradcy marszałka województwa pomorskiego w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Rada, jako ciało doradcze, skupia przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych. W jej skład wchodzi 37 organizacji i instytucji całego Pomorza.

- Trudno byłoby sobie wyobrazić rozwój regionu bez przedsiębiorców. Bez podatków, które płacą, bez miejsc pracy, które tworzą. To dzięki ich kreatywności, ich innowacyjności polskie produkty są rozpoznawalne i doceniane na całym świecie. Dlatego należy im się szczególna atencja - zwrócił się do nagrodzonych Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, który wręczał nagrody.

Konkurs główny rozstrzygany jest w czterech kategoriach: mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo i duże przedsiębiorstwo. Laureatów wybiera jury, a na czele komisji konkursowej stoi prof. Henryk Ćwikliński z Uniwersytetu Gdańskiego. W kategorii mikroprzedsiębiorstwo nagrodę otrzymała firma Control Solutions Patryk Smok z Gdyni. W kategorii małe przedsiębiorstwo nagroda przypadła Zakładom Hydrauliki Siłowej Hydromech z Lublewa. Laur w kategorii średnie przedsiębiorstwo otrzymała firma Omida z Gdańska. Z kolei w kategorii duże przedsiębiorstwo nagrodę przyznano Jabil Assembly Poland z Kwidzyna.

W tym roku kapituła przyzna jeszcze dwie dodatkowe nagrody - "Gryf Odpowiedzialności Społecznej 2015" oraz "Gryf Innowacyjne Przedsiębiorstwo 2015". Pierwsza z nagród przypadła firmie Flextronics International Poland. Celem stworzenia tej kategorii jest promowanie odpowiedzialnego społecznie podejścia do prowadzenia działalności biznesowej poprzez wyróżnienie firm, które w pozytywny sposób oddziałują na jakość życia w województwie pomorskim. W tej kategorii ocenie podlegały działania realizowane w obszarze: zarządzania kapitałem ludzkim i intelektualnym w firmie, ochrony środowiska naturalnego, rozwoju społeczności lokalnych, etycznych praktyk w biznesie.

"Gryf Innowacyjne Przedsiębiorstwo 2015" trafiła do firmy Ciecholewski - Wentylacje z Pogódek. Nagroda ma docenić wdrożone w przedsiębiorstwie innowacyjne rozwiązania, w szczególności rozwiązania wypracowane we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi. Jednym z kryteriów przyznania tej nagrody specjalnej są działania zwiększające skalę współpracy pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw z zespołami badawczymi, gdzie celem jest komercjalizacja wyników badań przez wprowadzenie nowego produktu lub usługi na rynek.

VIK