Holownik Mieszko przekazany Marynarce Wojennej

15 lipca 2020, 8:00
erka
Najnowszy artukuł na ten temat

Zodiak II już przekazany

Kolejny z serii holowników - H-2 Mieszko, zbudowany w Stoczni Remontowa Shipbuidling - odpłynął do Komendy Portu Wojennego w Gdyni, gdzie zostanie przekazany Marynarce Wojennej. Mieszko wejdzie do służby w Dywizjonie Okrętów Wsparcia należącego do 3. Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława Szymona Romanowskiego.Stocznia Remontowa Shipbuidling SA z grupy kapitałowej Remontowa Holding realizuje budowę sześciu tego typu jednostek. Pierwsze dwa holowniki z zakontraktowanych sześciu - H-11 Bolko i H-1 Gniewko - zostały przekazane zamawiającemu na początku 2020 roku.

Czwarty - H-12 Semko - jest gotowy do prób stoczniowych na uwięzi. Z kolei H-3 Leszko, piąty z serii holownik, jest w fazie wyposażania, ma zamontowane silniki główne, trwają na nim prace rurarskie i elektryczne, natomiast na jednostce szóstej - H-13 Przemko - kończą się prace kadłubowe i zostanie ona przygotowana do wodowania na przełomie lipca i sierpnia.

Holowniki typu B 860 dla Marynarki Wojennej RPHolowniki typu B 860 są przeznaczone zarówno do wykonywania zadań wsparcia logistycznego na morzu i w portach, jak również do działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparciem akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń oraz podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych.

Klasa lodowa holowników pozwala na ich eksploatację w ciężkich warunkach lodowych w asyście lodołamaczy. Jednostki posiadają możliwość transportu na pokładzie otwartym ładunków drobnicowych o łącznej masie do 4 t. Do prac holowniczych jednostka jest wyposażona w windy holownicze o uciągu do 35 t.

Wodowanie holownika H-11 Bolko.

erka