stat

Inwestycja Lotosu i Azotów z kolejnym aneksem

25 listopada 2019, 10:00
erka
Najnowszy artukuł na ten temat

Kiedy rekompensaty za brudną ropę naftową z Rosji?

Grupa Azoty i jej spółki zależne podpisały z Grupą Lotos kolejny już aneks dotyczący inwestycji w projekt Polimery Police. Lotos ma objąć akcje Grupy Azoty o wartości 500 mln zł i zainwestować w realizację nowego zakładu chemicznego. Wcześniej obowiązujący list wydłużono do 22 listopada 2019 roku, a w listopadzie przesunięto datę do 6 grudnia 2019.Przypomnijmy, że w kwietniu 2019 roku podpisano list intencyjny między Grupą Azoty a Grupą Lotos dotyczący potencjalnego udziału GL w finansowaniu projektu Polimery Police i objęcia przez nią nowych akcji w kapitale zakładowym spółki celowej PDH Polska oraz wniesienia wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy PDH Polska o wartości do 500 mln zł. List intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania do przeprowadzenia transakcji.

- Znaczny poziom skomplikowania procesu inwestycyjnego oraz wysokość wstępnie deklarowanego przez Lotos zaangażowania finansowego mają kluczowy wpływ na tempo prowadzonych rozmów. Dotychczasowy brak osiągnięcia porozumienia wynika z naturalnej konieczności rzetelnego przejścia pełnej procedury korporacyjnej we wszystkich partnerskich Spółkach. Pomimo presji czasowej, uczestnicy rozmów są usatysfakcjonowani ich dotychczasowymi efektami. Prowadzone negocjacje znajdują się na zaawansowanym etapie, a do ustalenia pozostały ostatnie, szczegółowe kwestie - mówi dr Wojciech Wardacki, prezes Zarządu Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police".

Największy projekt inwestycyjny w historii Grupy AzotyPolimery Police to największy projekt inwestycyjny w historii Grupy Azoty. Celem projektu, realizowanego przez spółkę zależną Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police", jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Całkowity szacowany budżet realizacji projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą m.in. nakłady inwestycyjne - wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze. Moce produkcyjne powstającego kompleksu wyniosą 437 tys. ton polipropylenu rocznie.

Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 roku. Na generalnego wykonawcę wybrano Hyundai Engineering z wynagrodzeniem 992,8 mln euro.

Polipropylen jest, obok polietylenu, jednym z najczęściej stosowanych w przemyśle tworzyw sztucznych. Jest powszechnie wykorzystywany w produkcji opakowań produktów spożywczych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego, izolacji kabli i przewodów, części samochodowych, zabawek, a także mebli.

Duża inwestycja Lotosu i Azotów- Projekt Polimery Police jest dla nas interesujący. Zgodnie ze strategią stanowi możliwość realizacji postulatu dywersyfikacji działalności Grupy Lotos. Widzimy w nim potencjał, dlatego zależy nam na kontynuowaniu rozmów i ustaleniu modelu naszego zaangażowania na partnerskich i bezpiecznych warunkach dla obu stron - mówi dr Mateusz Bonca, prezes Zarządu Grupy Lotos.
To nie pierwsze podejście do wspólnych inwestycji Lotosu i Azotów. W 2013 roku obydwie grupy podpisały porozumienie w sprawie powołania spółki celowej i wykonania pełnego studium wykonalności inwestycji w Gdańsku. Chodziło o fabrykę petrochemiczną, jaka miała zostać wybudowana na terenach należących do Lotosu.

Zakładano dwa warianty budowy fabryki w Gdańsku. Pierwszy z badanych wariantów dotyczył instalacji krakingu parowego. Technologia ta umożliwia produkcję lekkich olefin: etylenu, propylenu i butylenu - podstawowych surowców do produkcji tworzyw sztucznych. Natomiast drugi z wariantów obejmował instalację aromatów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Głównym odbiorcą produktów z nowych instalacji miała być Grupa Azoty. Jednak w 2015 roku koncerny ze względu na trudną sytuację rynkową podjęły decyzję o odłożeniu realizacji projektu.

erka