stat

Jest nowy prezes Lotos Upstream

10 kwietnia 2019, 10:15
erka

Rada Nadzorcza Lotos Upstream powołała Tomasza Maja na stanowisko prezesa zarządu spółki z dniem 9 kwietnia 2019 r. To manager związany z przemysłem naftowym od niemalże 35 lat. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w realizacji szeregu projektów w Ameryce Północnej, Afryce Północnej, jak również w Europie.Na początku lutego 2019 r. Rada Nadzorcza Lotos Upstream ogłosiła konkurs na funkcję prezesa Zarządu spółki. W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2019 r. podjęto decyzję o powołaniu na to stanowisko Tomasza Maja.

Tomasz Maj, urodzony w Anglii, jest związany z przemysłem naftowym od niemal 35 lat. To manager z wykształceniem inżynierskim, posiadający bogate międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego, jak również w zakresie dostarczania kompleksowych rozwiązań finansowych dla różnych gałęzi przemysłu.

W trakcie swojej kariery zawodowej był zaangażowany w rozwój biznesu poszukiwawczo-wydobywczego (onshore i offshore), w ramach którego uczestniczył w realizacji szeregu projektów w Ameryce Północnej, Afryce Północnej, jak również w Europie.

Pracował dla takich firm jak: Acre Oil, British Gas, Celtique Energie Poland, Talisman Energy Polska czy Repsol Sinopec Resources (wcześniej: Talisman Sinopec Energy). W sektorze finansowym pracował dla WestLB czy Lasanoz, brał udział i był odpowiedzialny za realizację wielu przełomowych transakcji finansowych dla projektów z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego czy infrastrukturalnego.

Przez ostatnie pięć lat zaangażowany w zarządzanie projektami realizowanymi przez Repsol Sinopec na Morzu Północnym i na Orkadach, przy północnym wybrzeżu Szkocji.

Lotos Upstream jest spółką zajmującą się świadczeniem usług zarządzania oraz wsparcia spółek z własnej grupy kapitałowej, których podstawową działalnością jest poszukiwanie, wydobycie i sprzedaż węglowodorów. Spółka powstała w wyniku restrukturyzacji kapitałowej segmentu poszukiwawczo-wydobywczego Grupy Lotos, która miała miejsce w latach 2017-2018.

erka