Kluczowa instalacja Projektu EFRA nareszcie gotowa

1 lipca 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
erka

Kluczowa instalacja Projektu EFRA - instalacja DCU (opóźnionego koksowania) - osiągnęła stan gotowości do rozruchu, oznacza to, że jest gotowa do przekazania do prób i testów jej użytkownikowi - spółce Lotos Asfalt. Wcześniej Grupa Lotos aż trzykrotnie informowała o opóźnieniach w realizacji swojej największej w ostatnich latach inwestycji. Pierwotnie wszystkie instalacje projektu EFRA miały działać w drugim kwartale 2018.- Gotowość do rozruchu technologicznego głównej instalacji Projektu EFRA to bardzo dobra informacja dla Lotosu, który będzie dysponował jeszcze bardziej efektywną, innowacyjną, ekologiczną i dochodową rafinerią, produkującą prawie wyłącznie wysokomarżowe produkty - komentuje Mateusz A. Bonca, prezes zarządu Grupy Lotos. - Instalacja DCU pozwoli nam wycofać się z produkcji ciężkiego oleju opałowego. To ważne, ponieważ już w styczniu 2020 roku wchodzą w życie przepisy IMO, zakazujące spalania go przez statki, czyli głównego konsumenta tego wysokosiarkowego paliwa. Zamiast tego mało wartościowego i nieekologicznego produktu uzyskamy z ciężkiej pozostałości po przerobie ropy wysokiej jakości olej napędowy i paliwo lotnicze oraz koks, zwiększając naszą marżę rafineryjną.


Czyste i wysokomarżowe produkty z LotosuDzięki realizacji Projektu EFRA Lotos produkować będzie prawie wyłącznie czyste i wysokomarżowe produkty, których udział w rafineryjnej produkcji wzrośnie z ok. 77 proc. w 2012 roku do ponad 89 proc. Efekty finansowe uruchomienia Kompleksu koksowania powinny być widoczne w wynikach finansowych Grupy Lotos za 4. kwartał 2019 roku.

Rozpoczynający się rozruch technologiczny to złożony proces wielu prób i testów. Sprawdzonych zostanie 95 systemów: mechanicznych, elektrycznych, automatycznych, informatycznych i innych, potwierdzenia ich właściwego wykonania i funkcjonowania oraz wykrywania i usuwania usterek.

Miliardowa inwestycja w gdańskiej rafineriiKoszt Projektu EFRA realizowanego w latach 2015-2019 to ok. 2,3 mld zł. Projekt EFRA to kontynuacja procesu technologicznego unowocześniania rafinerii i optymalizacji łańcucha przerobu ropy naftowej zapoczątkowanego w ramach wielkiego Programu 10+, który zwiększył przerób rafinerii o 4,5 mln ton rocznie. EFRA znacznie zwiększy głębokość przerobu ropy, co pozwoli na wytworzenie dodatkowo rocznie ok. 900 tys. ton wysokomarżowych paliw i 300 tys. ton koksu. W skład uruchamianego Kompleksu koksowania wchodzi instalacja opóźnionego koksowania DCU (Delayed Coker Unit), CNHT (hydroodsiarczania benzyny) oraz magazynowania i dystrybucji koksu. Wcześniej uruchomiono inne instalacje zbudowane w ramach Projektu EFRA: destylacji próżniowej hydrowaksu - HVDU, wytwórnię wodoru - HGU, wytwórnię tlenu, budynek elektroenergetyczny oraz zmodernizowano wiele instalacji i wykonano wiele innych obiektów, związanych głównie z logistyką.


Instalacja opóźnionego koksowania DCU (Delayed Coking Unit) przerabiać będzie w ciągu godziny 160 ton pozostałości próżniowej (z instalacji destylacji próżniowej) oraz asfaltu SDA (Solvent Deasphalting) otrzymywanego z instalacji ROSE (Residual Oil Supercritical Extraction). Z tej pozostałości obecnie powstaje asfalt i ciężki olej opałowy.

Produkty DCU to ponad 80 ton na godzinę wsadu dla instalacji MHC (Mild-Hydrocracking Unit) i HDS (Hydrodesuplhurisation Diesel Unit), z którego powstanie głównie olej napędowy i hydrowaks oraz benzyna, LPG oraz ok. 50 ton koksu oraz pozostałe.

erka