stat

Kolejne nabrzeża po remoncie w gdańskim porcie

18 listopada 2019, 15:00
VIK
Najnowszy artukuł na ten temat

Więcej paliw, mniej drewna. Port Gdańsk czwarty na Bałtyku


Zakończył się pierwszy etap remontu Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej, dzięki któremu wzrosną możliwości przeładunkowe. Przebudowie poddano również Nabrzeże Mew, którego wcześniejszy stan uniemożliwiał cumowanie statkom.Zakończenie  pierwszego etapu rozbudowy Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej polegało na przebudowie połowy długości tego nabrzeża. Dalsza część pozostaje w remoncie, którego rezultatem będzie zwiększenie jego długości z 345 metrów do 391 metrów. Zwiększono również głębokość techniczną do 11,2 metrów, co pozwala na obsługę statków o większym zanurzeniu niż dotychczas. Dziś nabrzeże wykorzystywane jest głównie do obsługi przeładunków kruszyw, oleju opałowego i bazowego oraz siarki. Przy Nabrzeżu OPP mogą jednocześnie być obsługiwane dwie jednostki. Harmonogram prac został tak dopasowany do częstotliwości przeładunków prowadzonych na terenie terminalu, aby nie powodować przestojów w działalności przedsiębiorstw.

Przebudowie poddano również Nabrzeże Mew, którego wcześniejszy stan uniemożliwiał cumowanie jednostkom. Po zakończeniu prac i zmianach konstrukcyjnych, nabrzeże zyskało charakter postojowy. Mogą tu zacumować małe jednostki o zanurzeniu do 5,3 metrów.

- Realizacja pierwszego etapu obejmowała wykonanie robót budowlanych na całkowitej długości 286 metrów, w tym wykonanie 174 metrów Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej oraz 112 metrów Nabrzeża Mew - mówi Marcin Osowski, wiceprezes zarządu ds. infrastruktury Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Remont ostatniego odcinka nabrzeża Polskiego Haka w GdańskuWartość inwestycji zrealizowanej w pierwszym etapie to ponad 26 mln zł. Etap drugi, którego koszt wyniesie 16 mln zł, zakłada całkowity remont Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej. Przewidywany okres ostatecznego zakończenia prac na tym odcinku to koniec 2020 r. Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest spółka Doraco.

Inwestycja została zrealizowana jako jedno z zadań w ramach projektu "Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku", który zakłada inwestycje na łączną kwotę ponad 110 mln euro. Projekt zakłada przebudowę i modernizację na łącznej długości ok. 5 km, co przełoży się na poprawę warunków żeglugowych w Porcie Gdańsk.

VIK