Komisja ma uwagi. Orlen liczy na szybkie przejęcie

10 kwietnia 2020, 8:00
Robert Kiewlicz
Najnowszy artukuł na ten temat

Saudowie zainteresowani rafinerią Lotosu

Wyniki analiz przeprowadzonych w drugiej fazie postępowania, związanego z przejęciem kapitałowym Grupy Lotos zostały przesłane przez Komisję Europejską do PKN Orlen. Zastosowana została procedura "Statement of Objections". Pisemne zgłoszenie przez Komisję Europejską uwag spowoduje dostosowanie propozycji środków zaradczych do wytycznych Komisji i ich formalne złożenie w najbliższym czasie.Wydane przez Komisję Europejską "Statement of Objections" nie uwzględnia propozycji środków zaradczych, które wkrótce formalnie zostaną złożone przez PKN Orlen. Jak twierdzą przedstawiciele koncernu, będą one rezultatem wielomiesięcznych rozmów zarówno z KE, jak i innymi uczestnikami rynku. Koncern spodziewa się, że w pełni odpowiedzą na wątpliwości sygnalizowane przez Komisję i pozwolą na wydanie pozytywnej decyzji dotyczącej przejęcia Grupy Lotos w zakładanym terminie, czyli do końca pierwszej połowy tego roku.

Orlen liczy na pozytywną decyzję Komisji Europejskiej


 
- Komisja przedstawia swoje uwagi pierwszy raz w tak pełnej formie na piśmie. Z pewnością dokładnie je przeanalizujemy i odniesiemy się do nich, składając jednocześnie formalną propozycję środków zaradczych. Wierzymy, że rozwieją one wątpliwości Komisji - mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. - Jesteśmy zdeterminowani, żeby przeprowadzić transakcję przejęcia Grupy Lotos. Obecna sytuacja na rynku paliwowo-energetycznym najlepiej pokazuje, że firmy muszą dywersyfikować działalność, ponieważ zwiększa to ich odporność na wahania makroekonomiczne i sytuację geopolityczną. Przejęcie Grupy Lotos to racjonalny krok biznesowy. W dłuższej perspektywie wzmocni obie firmy i zapewni ich funkcjonowanie oraz utrzymanie konkurencyjnej pozycji na międzynarodowym rynku. Wpłynie także na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wydane przez Komisję Europejską zastrzeżenia nie są dla nas zaskoczeniem. To naturalny etap w bardziej skomplikowanych postępowaniach, a takim jest właśnie fuzja z Grupą Lotos.


PKN Orlen przejmuje LotosProces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN ORLEN został zainicjowany w lutym 2018 r., podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W kwietniu 2018 r. w Grupie Lotos rozpoczął się proces due dilligence, czyli badanie jej kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej pod kątem przejęcia. W lipcu ubiegłego roku PKN Orlen złożył w Komisji Europejskiej formalny wniosek o zgodę na koncentrację. Z kolei pod koniec sierpnia 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen a Skarbem Państwa i Grupą Lotos określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki.

Przypomnijmy, że do 30 czerwca 2020 roku wydłużono termin na rozpatrzenie wniosku PKN Orlen dotyczącego planowanego połączenia z Grupą Lotos. Wcześniej Komisja zastosowała procedurę "stop the clock" w odniesieniu do badania skutków ewentualnej fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos.
 
Jak oceniasz działania PKN Orlen w regionie?
13%

pozytywnie, to dla nas duża szansa

12%

podchodzę do nich ostrożnie, czekam na konkrety

75%

mam duże obawy, może nam to bardzo zaszkodzić

zakończona

łącznie głosów: 676