Lepsze wyniki finansowe Lotosu. Zysk zamiast straty

28 kwietnia 2021, 13:05
Robert Kiewlicz
W pierwszych trzech miesiącach 2021 r. roku Grupa Lotos wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 353,3 mln zł. Więcej zdjęć (1)

W pierwszych trzech miesiącach 2021 r. roku Grupa Lotos wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 353,3 mln zł.

mat.prasowe

W pierwszych trzech miesiącach 2021 r. roku Grupa Lotos wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 353,3 mln zł.

mat.prasowe

Grupa Lotos poprawia wyniki finansowe. W I kwartale 2021 roku zysk netto Grupy wyniósł 353 mln zł w porównaniu ze stratą netto za I kwartał 2020 roku, która wyniosła 1,345 mld zł. Mimo trudnych warunków związanych z pandemią spółka bezpiecznie przeprowadziła kluczową część postoju remontowego rafinerii.Grupa Kapitałowa Lotos wykazała w I kw. 2021 r. zysk operacyjny w wysokości 664,3 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu: 554,8 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego: 107,1 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości +2,4 mln zł. Spółka wypracowała 5,9 mld zł przychodów ze sprzedaży. Oczyszczony skonsolidowany wynik EBITDA LIFO wyniósł 615 mln zł. W pierwszych trzech miesiącach 2021 r. Grupa Lotos wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 353,3 mln zł.

Spółki Grupy Lotos pod młotekW połowie marca 2021 r. zarząd Grupy Lotos przyjął kierunkową akceptację działań wewnątrzorganizacyjnych, których celem jest optymalizacja struktury grupy kapitałowej oraz przygotowanie do wdrożenia modelu realizacji środków zaradczych niezbędnych do przejęcia kontroli kapitałowej nad spółką przez PKN Orlen. Oznacza to przygotowania do spełnienia środków zaradczych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w lipcu 2020 r. To warunek niezbędny do przeprowadzenia fuzji z PKN Orlen. W najbliższym czasie sprzedane mogą zostać aktywa spółek Grupy Lotos.

Aktualne ceny paliw w TrójmieścieRealizacja środków zaradczych w obszarze produkcji i sprzedaży hurtowej paliw wymaga m.in.:

  • wydzielenia aktywów rafineryjnych ze struktury Grupy Lotos i wniesienia ich do spółki celowej - podmiotu prawnego dla aktywów rafineryjnych - zależnego w 100 proc. od spółki;
  • zawarcia umowy sprzedaży 30 proc. udziałów w spółce celowej wraz z umową joint venture oraz kluczowymi umowami towarzyszącymi; realizacja obydwu wyżej wymienionych działań wymaga szeregu zgód korporacyjnych, w tym zgód Walnego Zgromadzenia Spółki.

Postój remontowy w gdańskiej rafineriiNa pracę rafinerii Lotosu w I kw. 2021 r. wpływał planowy remont zakładu. W związku z główną częścią postoju remontowego, realizowanego w przeważającym zakresie w marcu 2021 r., rafineria realizowała przerób ropy naftowej na poziomie ok. 2 mln ton, co przełożyło się na wykorzystanie mocy wytwórczych rafinerii na obniżonym poziomie 88,4 proc.

Wyniki Lotosu za 2020 r. Strata prawie 1,15 mld złRemont zakładu w Gdańsku po raz pierwszy realizowany jest w formule postoju częściowego (druga część odbędzie się wiosną 2022 r.). Podczas postoju w I kw. 2021 r. nastąpiło zatrzymanie tylko części instalacji produkcyjnych, w tym instalacji opóźnionego koksowania z Programu EFRA, tj. DCU (ang. Delayed Coking Unit). Pozwoliło to na utrzymanie przerobu ropy w rafinerii oraz ekspedycję i sprzedaż produktów w całym okresie remontu. Zgodnie z harmonogramem w marcu 2021 r. zatrzymano 16 z ponad 60 instalacji, które z początkiem kwietnia wróciły do ruchu. Drugim i ostatnim etapem tegorocznego postoju jest remont trzech instalacji tzw. bloku olejowego (począwszy od 7 kwietnia). Zakończenie wszystkich prac remontowych nastąpi 1 maja 2021 r.
Co czeka gdańską rafinerię po przejęciu przez Orlen?
18%

fuzja tylko wzmocni naszą lokalną gospodarkę

16%

nie mam pewności - ocenię to za jakiś czas

66%

nastąpi marginalizacja zakładu i regionu

zakończona

łącznie głosów: 335

Opinie wybrane


wszystkie opinie (50)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.