Orlen i Lotos. KE przesuwa wydanie decyzji w sprawie fuzji

26 maja 2020, 15:30
VIK
Najnowszy artukuł na ten temat

Obajtek: Fuzji z Lotosem nie będzie bez opłacalności

Komisja Europejska wydłużyła do 22 lipca termin na rozpatrzenie wniosku w sprawie fuzji PKN Orlen z Lotosem. To konsekwencja złożenia przez Orlen propozycji nowych środków zaradczych w odpowiedzi na zastrzeżenia Brukseli dotyczące tego przejęcia.Przypomnijmy, że Komisja Europejska wyraziła obawy, że połączenie koncernów może źle wpłynąć na konkurencję. Poza zastrzeżeniami odnoszącymi się do połączenia dwóch największych w kraju sieci stacji paliw, Komisja miała też obawy co do wpływu transakcji na rynek dostaw paliw lotniczych oraz produktów ubocznych rafinerii.

Komisja ma uwagi. Orlen liczy na szybkie przejęcieDlatego Orlen już na początku maja przesłał do Brukseli propozycje ustępstw tak, by KE zgodziła się na jego połączenie z Lotosem. Środki zaradcze, jak określane to jest w języku prawniczym, zostały poddane tzw. testowi rynkowemu, czyli ocenie przez inne firmy z sektora. Żadna ze stron nie informuje o jego wynikach, ale w poniedziałek, 25 maja Orlen złożył kolejny pakiet zmian.

To już kolejne przesunięcie decyzji. Pod koniec września ubiegłego roku Komisja zastosowała na prośbę Orlenu procedurę "stop the clock". Powodem była konieczność "dostosowania systemu informatycznego" polskiego koncernu, by wygenerować informacje, o które poprosili urzędnicy z Brukseli. Potem termin wydania decyzji przez KE ustalony został na 30 czerwca. Teraz z uwagi na złożenie nowego pakietu tzw. środków zaradczych termin ten został przedłużony o dodatkowe 15 dni roboczych, czyli do 22 lipca.

VIK