stat

Lotos ze sporym zyskiem, Energa trochę mniejszym

9 sierpnia 2018, 8:25
erka

Zysk netto Grupy Lotos w drugim kwartale wyniósł 534,9 mln zł wobec 157,4 mln zł przed rokiem. Natomiast od początku roku zysk netto grupy sięgnął 855,7 mln zł, gdzie w tym samym okresie rok wcześniej wynosił 568,3 mln zł. Zysk netto grupy Energa wyniósł w drugim kwartale 2018 roku 281 mln zł wobec 174 mln zł zysku rok wcześniej. W całym pierwszym półroczu zysk netto Energi wyniósł 557 mln zł wobec 488 mln w roku 2017.Wyniki Lotosu okazały się zgodne z podanymi kilkanaście dni wcześniej wstępnymi szacunkami. Zysk netto Grupy Lotos w drugim kwartale 2018 roku wyniósł 534,9 mln zł wobec 157,4 mln zł przed rokiem.

Zysk Lotosu większy prawie o połowęW pierwszym półroczu 2018 r. Grupa Kapitałowa Lotos wypracowała ponad 850 mln zł zysku netto. Rafineria przerobiła w tym czasie ponad 5 mln ton surowca (+25,5 proc. r/r), którego ponad 36 proc. pochodziło z kierunku innego niż rosyjski. W drugim kwartale 2018 roku sfinalizowano proces reorganizacji kapitałowej segmentu wydobywczego. Na początku kwietnia aktywa projektu Baltic Gas (zagospodarowanie złóż gazowych B4 i B6 na Morzu Bałtyckim) przeszły z Lotos Petrobaltic do Lotos Upstream. W trakcie pierwszych sześciu miesięcy tego roku spółka wydobyła w sumie ponad 4 mln boe (baryłka przeliczeniowa ropy).

Pomimo niższego poziomu marż rafineryjnych oraz słabszego kursu dolara do złotówki, koncern osiągnął prawie 1,4 mld zł skonsolidowanego zysku EBITDA wg LIFO. Skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) wyniósł w pierwszym półroczu 2018 roku 1,35 mld zł (+79,6 proc. r/r). Zadłużenie netto spółki na dzień 30 czerwca 2018 r. kształtowało się na poziomie 4,48 mld zł, a wskaźnik długu netto do kapitału własnego ogółem wyniósł na ten dzień 24,8 proc.


Energa z zyskiem wyższym o 14 proc.W pierwszej połowie roku Grupa Energa wypracowała zysk netto w wysokości 557 mln zł. Jest on o 14 proc. wyższy od uzyskanego wyniku w tym samym okresie w ubiegłym roku. Po 6 miesiącach br. EBITDA wyniosła 1 161 mln zł i była o 18 mln zł wyższa niż w 2017 roku. Grupa osiągnęła 5 034 mln zł przychodów - o 3 proc. mniej niż rok wcześniej. W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa Energa zrealizowała inwestycje na poziomie 624 mln zł. Od stycznia do czerwca 2018 roku w Grupie Energa przyłączono 20,6 tysiące nowych klientów, wybudowano i zmodernizowano 1 949 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia oraz przyłączono do sieci 15,4 MW nowych źródeł OZE.

- Dane ekonomiczne pierwszego półrocza pokazują, że mimo pojawienia się szeregu negatywnych czynników zewnętrznych wypracowujemy solidne wyniki, co daje nam pewność planowej realizacji zawartych w strategii projektów. W strukturze Grupy Energa systematycznie i konsekwentnie prowadzone są działania optymalizujące efektywność procesów zarządzania i racjonalizujące koszty. Mając odpowiednie dochody z działalności operacyjnej, co potwierdzają wyniki pierwszego półrocza, możemy bezpiecznie prowadzić projekty budujące nasze przewagi, szczególnie w Linii Biznesowej Dystrybucji oraz realizować projekty wzmacniające naszą pozycję na rynku w wytwarzaniu energii - mówi Alicja Barbara Klimiuk, p.o. prezesa zarządu Energa SA.

erka