Mali i średni przedsiębiorcy, pomimo kryzysu, w niezłej kondycji

24 maja 2013 (artykuł sprzed 7 lat)
erka

"Przedsiębiorczość w kontekście zmian społeczno-gospodarczych" to przewodni temat tegorocznej VIII edycji Pomorskiego Forum Przedsiębiorczości, jakie odbyło się w czwartek w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.W sesji głównej wzięli udział znakomici ekonomiści - prof. Anna Zielińska-Głębocka, członek Rady Polityki Pieniężnej oraz prof. Piotr Dominiak, dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Omówili oni kondycję Małych i Średnich Przedsiębiorstw w województwie pomorskim w odniesieniu do obecnej sytuacji gospodarczej kraju.

- Zanotowaliśmy znaczny spadek inwestycji w sektorze publicznym i prywatnym. Kryzys mocno dotknął też sektor budownictwa. On chyba najmocniej rzutuje na kondycję małych i średnich przedsiębiorstw - mówiła prof. Zielińska-Głębocka. - Tempo wzrostu PKB spadło z 4,5 w pierwszym kwartale 2011 do 0,4 w analogicznym okresie 2013 roku. Jednak wszelkie prognozy pokazują nam, że w drugiej połowie 2013 roku odczujemy ożywienie gospodarki.

Podczas forum zaprezentowano również wyniki badania - "Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze", realizowanego od kilku lat z inicjatywy Agencji Rozwoju Pomorza. Wyłania się z niego ciekawy obraz pomorskich firm, odbiegający w niektórych kwestiach od powszechnie przyjętych opinii. Szczególnie ciekawe są wyniki badania dotyczące głośnego w ostatnim czasie tematu związanego z zaufaniem przedsiębiorców do instytucji publicznych oraz do siebie nawzajem.

- Polacy, według wielu przeprowadzonych badań, cechują się bardzo niskim wzajemnym zaufaniem. Wyniki przeprowadzonych przez nas badań pokazują jednak bardziej optymistyczny obraz pomorskich przedsiębiorców - poinformował prof. Piotr Dominiak. - Prawie dwie trzecie pomorskich przedsiębiorców ocenia pozytywnie wzajemne zaufanie oraz zaufanie do partnerów biznesowych. Dodatkowo ponad 20 proc. badanych ocenia, że słabnąca koniunktura jest szansą na rozwój firmy. W końcu nie jest sztuką być przedsiębiorcą, kiedy rynek nie jest wymagający.

Ponadto podczas forum odbyły się cztery moduły tematyczne: zrównoważona firma, finansowanie, komunikacja oraz kompetencje. W ramach paneli dyskusyjnych i warsztatów można było dowiedzieć się m.in. o zasadach skutecznej komunikacji, zarządzaniu kompetencjami, ekologii w firmie, budowaniu marki, a nawet o tym, jak skutecznie poradzić sobie z konfliktem w biznesie, czyli o korzystaniu z mediacji gospodarczej. Poruszono również tematykę dofinansowania dla firm z Funduszy Europejskich w kolejnym okresie programowania 2014-2020.

Forum było również okazją do skorzystania z bezpłatnych konsultacji z przedstawicielami organizacji wspierających przedsiębiorczość na Pomorzu. Eksperci z różnych instytucji otoczenia biznesu byli dostępni dla uczestników na swoich stoiskach, m.in. Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług, Polskiego Centrum Mediacji, Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego i innych podmiotów wspierających przedsiębiorczość.
Jakie są najpoważniejsze bariery zewnętrzne w rozwoju firmy?
14%

niski popyt

7%

rosnąca konkurencja

7%

problemy z uzyskaniem finansowania projektów

28%

niekorzystna polityka podatkowa

44%

biurokracja i niejasność przepisów

zakończona

łącznie głosów: 159

erka