Mercor przejął węgierską spółkę od zabezpieczeń przeciwpożarowych

2 marca 2016 (artykuł sprzed 4 lat)
erka

Spółka z rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, Mercor SA, dokonała finalizacji transakcji przejęcia węgierskiej spółki Dunamenti Tűzvédelem. Cena została ustalona na ponad 15,2 mln zł.Mercor podpisał warunkową umowę nabycia 100 proc. akcji węgierskiej spółki Dunamenti Tűzvédelem 10 lipca 2015 roku. W październiku 2015 roku spółka otrzymała od Dunamenti Tűzvédelem potwierdzenie spełnienia przez tę firmę wszystkich warunków zawieszających umowę nabycia przez Mercor 100 proc. akcji. Intencją stron było, aby do zamknięcia transakcji doszło do dnia 29 lutego 2016 roku.

- Zgodnie z planem i zawartą na początku lipca 2015 roku umową warunkową zrealizowaliśmy ostatni przewidziany w umowie krok finalizujący przejęcie Dunamenti Tűzvédelem - zamknięcie finansowe. Od lipca 2015 roku rozwijamy proces cross-sellingu w Polsce i na Węgrzech, ale również w pozostałych krajach działania Grupy Mercor. Rozszerzyliśmy ofertę Grupy Mercor o produkty węgierskiej spółki, takie jak: farby pęczniejące Polylack W oraz zabezpieczenia dylatacji i przejść instalacyjnych. Będziemy systematycznie rozszerzać ofertę o kolejne produkty. Wyniki Dunamenti Tűzvédelem konsolidujemy od trzeciego kwartału naszego roku obrotowego 2015/2016, czyli od października 2015. W tym okresie węgierska spółka wypracowała sprzedaż na poziomie 4,9 mln zł, co stanowiło 9 proc. wzrostu przychodów naszej firmy w trzecim kwartale 2015/2016 - mówi Grzegorz Lisewski, pierwszy wiceprezes Mercor SA.
Dunamenti Tűzvédelem z siedzibą w Göd prowadzi działalność w zakresie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Należą do nich między innymi: farby pęczniejące, natryski na bazie cementu jak i gipsu. Ważnym produktem w ofercie spółki są masy szpachlowe wykorzystywane do wykonywania zabezpieczeń grodzi kablowych i instalacji. Spółka jest liderem na rynku węgierskim (gdzie zlokalizowany jest także zakład produkcyjny), posiada również spółki zależne w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Ukrainie.

Mercor SA z siedzibą w Gdańsku istnieje od 1988 roku. Jest jednym z największych w Polsce podmiotów działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na ofertę firmy składają się: systemy wentylacji pożarowej, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych, systemy oddymiania, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych.

Systemy Grupy Mercor zainstalowane są w obiektach takich jak: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Narodowy Bank Polski, Biblioteka Narodowa, Poznańskie Centrum Finansowe, Galeria Kazimierz w Krakowie, Złote Tarasy, Zakłady Chemiczne Puławy, Zakłady Azotowe Puławy, PKN Orlen Płock, Canal Plus Cyfrowa. Na rynku czeskim Grupa może pochwalić się takimi realizacjami jak: Narodowy Bank Czeski, hotele Four Seasons, Hilton, Le Palais, Marriott, SAS Radisson, sieci sklepów Hypernova, Kaufland, Tesco, a na rynku hiszpańskim do klientów spółki zaliczają sie m.in. Ikea, Peugeot, Coca-Cola, Whirpool, Flex, Sanitas, Opel i wiele innych. Od lipca 2007 roku akcje Mercor SA są notowane na GPW.

erka