Międzynarodowa konferencja o trendach w edukacji

28 października 2019 (artykuł sprzed 1 roku)

15 listopada w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się jubileuszowa edycja Międzynarodowej Konferencji BeZee - Trendy w edukacji 2019 poświęcona kształtowaniu kompetencji przyszłości oraz stymulowaniu odpowiedzialności uczniów i uczennic za własne działania oraz wybory życiowe w kontekście edukacji, kariery zawodowej czy odpowiedzialności społecznej.Rola nauczycieli w dzisiejszych czasach wyraźnie się zmienia. Edukator czy edukatorka powinni być blisko uczniów, by móc się łatwiej porozumieć, aby ich decyzje mogły być bardziej zrozumiałe. Stają się jednymi z nich, prowadząc wspólne dyskusje nie tylko na ściśle naukowe tematy, ale także społeczne, kulturowe czy związane z przedsiębiorczością. Przestają być tylko źródłem przekazu informacji, a stają się pełnomocnikiem, który rozumie, że młodzieży potrzebny jest czas do przeanalizowania problemów i poszukania odpowiednich rozwiązań.

- Społeczna odpowiedzialność edukacji jest szalenie istotna w obecnym świecie - mówi Rafał Lis z Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter. - To ona ma pomagać w identyfikowaniu szans i możliwości, wspomagać dialog i angażować szerokie grupy, zwiększać wydajność i efektywność prowadzonych działań w zakresie nauki i wejścia na rynek pracy. Chcemy, by konferencja stała się miejscem, gdzie wybrzmi potrzeba propagowania tej idei.
Uczestnicy debat będą skupiać się nad wypracowaniem rozwiązań związanych z solidarnością i równością, np. udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym czy dialogu międzykulturowego.

Konferencja BeZee będzie dostępna także dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie wystąpienia oraz dwa warsztaty - zależnie od zainteresowania - będą tłumaczone na polski język migowy. Podczas wydarzenia wsparcie zapewnią przeszkoleni asystenci, a słabowidzący mogą otrzymać program i opis konferencji w czarnodruku.

- Chcemy pokazać, że trzeba wskazywać na to, co ważne. Klasa szkolna powinna być zorganizowaną i lojalną grupą, gdzie nie ma tematów tabu a nauczyciel czy nauczycielka musi zaryzykować i nie bać się sytuacji, w której nie ma racji - tłumaczy Rafał Lis. - Relacje powinny opierać się na obopólnym zaufaniu, aby nikt nie bał się zadawać trudnych pytań lub na nie odpowiadać.
Tematyka warsztatów w tym roku wiązać się będzie z rolą doradztwa zawodowego w szkołach, sposobie jego realizacji, a prowadzące spotkanie zaproponują efektywne rozwiązania oraz swobodnej zabawy w edukacji, jako przestrzeni stymulowania rozwoju kompetencji społecznych i organizacyjnych.

Konferencja BeZee to przestrzeń do rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń. Jest zogniskowana na szukanie płaszczyzn porozumienia między reprezentantami środowisk związanych z edukacją, samorządem, sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi. Łączenie środowisk i realny dialog zapewnia również udział przedstawicieli i przedstawicielek tzw. Generacji Z na równych zasadach jako prelegentów i uczestników warsztatów.

Działaniami odpowiadającymi na potrzeby "Generacji Z" i umożliwiającą im wyrażenie swojego zdania jest konkurs młodzieżowy #edu2day, którego finałem będzie prelekcja młodzieży w wieku 15-19 lat opowiadająca o ich wizji edukacji.

- Nie ma szkoły bez głosu młodych - to hasło przewodnie tegorocznej edycji projektu - mówi Paweł Płoski, koordynator projektu Edu2Day. - Ci sami młodzi odpowiadają za naszą przyszłość, dlatego już teraz chcemy usłyszeć ich perspektywę i pomysły, które mogą zaistnieć, jeśli tylko będą mogły wybrzmieć. Pomiędzy młodymi ludźmi a nauczycielami stawiamy znak równości, podkreślając odpowiedzialność oraz współpracę po obu stronach.
Tegorocznej edycji BeZee towarzyszyć będzie również druga edycja Targów EduShow, które zostaną zorganizowane w specjalnie wydzielonej strefie Europejskiego Centrum Solidarności. Strefa EduShow będzie doskonałą możliwością do prezentacji firm i instytucji, które poszukują nowych wyzwań w zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w edukacji.

Organizatorami wydarzenia są: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter, Miasto Gdańsk oraz Europejskie Centrum Solidarności. Szczegóły dotyczące wydarzeń oraz prelegentów dostępne na: www.bezee.pl

Czym jest Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter?

To 15-tysięczna społeczność, którą łączy idea przedsiębiorczości. Do "Startowego" grona należą: dzieci, młodzież, nauczyciele, początkujący i doświadczeni przedsiębiorcy oraz mentorzy. Z wielofunkcyjnej przestrzeni Startera skorzystało już ponad 500 startupów, a ponad 70 firm wynajęło przestrzeń na warunkach komercyjnych.

Starter odpowiada za projekty edukacyjne i wspierające biznes, takie jak: Social Media Show, Clipster, Lekcje Przedsiębiorczości czy BeZee.

W tym miejscu pierwsze kroki stawiały między innymi firmy: SentiOne, Everytap, Solwit SA, Quantum Lab czy Let's Deliver. W styczniu 2020 roku Starter będzie obchodził 8-lecie otwarcia siedziby przy ul. Lęborskiej 3b.

Starter jest prowadzony i finansowany przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości, której fundatorem jest Miasto Gdańsk.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł