NWZ Energi za wycofaniem akcji z GPW

29 października 2020, 12:20
erka
Najnowszy artukuł na ten temat

Orlen ma już ponad 90 proc. akcji Energi

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energi podjęło uchwałę o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW. Akcjonariusze upoważnili zarząd spółki do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do wycofania akcji.Przypomnijmy, że pod koniec września 2020 r. PKN Orlen ogłosił wezwanie na mniejszościowy pakiet akcji Grupy Energa. Chodzi o 82 754 032 akcji Energi po cenie 8,35 zł za akcję. Dzięki temu PKN Orlen będzie posiadał 100 proc. akcji spółki. Wezwanie na 20 proc. akcji Grupy Energa rozpocznie się 9 października i potrwa do 20 listopada 2020 r.

W kwietniu 2020 r. PKN Orlen nabył 80 proc. akcji Grupy Energa, które stanowią ok. 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. To największa tego typu transakcja na polskim rynku paliwowo-energetycznym. Proces zakupu został zrealizowany w ciągu zaledwie czterech miesięcy. Na sprzedaż po cenie 8,35 zł za akcję zdecydowali się akcjonariusze posiadający łącznie ok. 80 proc. udziałów w kapitale spółki, w tym Skarb Państwa z 53 proc. udziałem w spółce, oraz inni akcjonariusze posiadający kolejne 27 proc. udziałów, w tym duża grupa inwestorów instytucjonalnych.

erka