Nieznaczny spadek zatrudnienia

18 września 2020, 8:40
erka

W sierpniu 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 1,5 proc. rok do roku i wyniosło 6295 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,1 proc.i wyniosło 5337,65 zł.W sierpniu 2020 r. w sektorze przedsiębiorstw zaobserwowano dalsze przywracanie wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii, a także powracanie pracowników z zasiłków opiekuńczych, chorobowych i urlopów bezpłatnych. Przełożyło się to na wzrost przeciętnego zatrudnienia o 0,7 proc. w porównaniu z lipcem (w lipcu 2020 r. w stosunku do czerwca zaobserwowano wzrost o 1,1 proc.). W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku w sierpniu kontynuowany był spadek przeciętnego zatrudnienia (o 1,5 proc.), lecz w mniejszym stopniu niż w poprzednim miesiącu, kiedy wynosił 2,3 proc.


W sierpniu 2020 r., w porównaniu z lipcem, odnotowano spadek przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. Spowodowane było to m.in. wypłatą
w poprzednim miesiącu premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw
emerytalnych. Natomiast w skali roku (sierpień 2020 r. do sierpnia 2019 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 4,1 proc., a tempo wzrostu było szybsze niż obserwowane w poprzednich miesiącach.

erka