Nowy magazyn w gdyńskim Centrum Logistycznym

2 października 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
Wioletta Kakowska-Mehring
Najnowszy artukuł na ten temat

Nowy terminal promowy. Port Gdynia szuka przewoźników


Port Gdynia konsekwentnie rozbudowuje swoje Centrum Logistyczne. Właśnie oddano do użytku pierwszy z czterech przewidzianych do realizacji magazynów wysokiego składowania przy ul. Logistycznej. O tym, że rynek oczekuje takich inwestycji, świadczy fakt, że już w momencie budowania obiekt znalazł najemcę.Nowoczesny magazyn wysokiego składowania jest jednym z kluczowych elementów Intermodalnego Centrum Logistycznego w Porcie Zachodnim. Znajduje się on w sąsiedztwie Terminali kontenerowych BCT i GCT. Obiekt wydzierżawiła firma Terramar, zajmująca się obsługą spedycyjną i logistyczną ładunków w transporcie morskim, lądowym i lotniczym.

- Otwarty magazyn jest pierwszym z czterech tego typu i stanowić będzie jeden z kluczowych elementów Intermodalnego Centrum Logistycznego. Na terenie o powierzchni 30 tys. m kw. oprócz magazynów powstaną również place składowe oraz niezbędna infrastruktura drogowa i kolejowa. Inwestycje w tym rejonie Portu bezpośrednio wpisują się w Strategię Portu Gdynia 2027. Naszym celem jest stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) - mówi Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.
Magazyn o wysokości użytkowej 10,5 m jest przeznaczony do składowania wysoko przetworzonych towarów drobnicowych w opakowaniach. Prowadzone usługi logistyczne związane będą z magazynowaniem, przyjęciem, składowaniem, kompletacją i konfekcjonowaniem oraz wydawaniem zapasów w systemie cross-dockingu, czyli przeładowaniu i wysyłce towarów do odbiorcy bezpośrednio po dostarczeniu go do magazynu, bez konieczności jego składowania. Konstrukcja dachowa obiektu jest przystosowana do instalacji fotowoltaicznej na całej powierzchni dachu.

Pierwszym transportem obsługiwanym w nowym magazynie były kontenery z największą w historii polskiego rządu rzeczową pomocą humanitarną. 22 tony asortymentu medycznego wyruszyły drogą morską z Portu Gdynia do Zambii, z przeznaczeniem do 18 placówek medycznych, prowadzonych przez polskich misjonarzy. Transport zorganizowała Kancelaria prezesa rady ministrów, Agencja Rezerw Materiałowych i Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio".

Port Gdynia konsekwentnie dba o rozwój zaplecza magazynowo-logistycznego w różnych częściach portu. Jednym z projektów jest właśnie rozbudowa Intermodalnego Centrum Logistycznego w rejonie ul. Kontenerowej i ul. Logistycznej, ale nie tylko.

Dwa lata temu przy ul. Polskiej 19-23 oddano do użytku magazyn wysokiego składowania o powierzchni 5 tys. m kw. przeznaczony dla towarów drobnicowych. W tym przypadku również udało się znaleźć najemców jeszcze przed realizacją. Obiekt wybudowano z uwzględnieniem potrzeb czterech firm: Elpol, Damen Shipyards Gdynia, Rol-Ryż użytkujących komory magazynowe oraz firmy Uni-logistics użytkującej wydzieloną funkcjonalnie od magazynu część biurową.

W obszarze wspomnianego już Intermodalnego Centrum Logistycznego ZMPG zrealizował w 2010 r. (przy ul. Kontenerowej) magazyn wysokiego składowania o powierzchni 8 tys. m kw. Kolejny magazyn tego typu (o powierzchni użytkowej  18 840 m kw.) został oddany do użytkowania w 2014 r. przy ul. Kontenerowej 27.

Port Gdynia ma jednak dużo ambitniejsze plany. Chodzi o rozwój działalności logistycznej na obrzeżach Gdyni, w sąsiedztwie Kosakowa, w ramach projektu "Dolina Logistyczna", czyli poszerzenie działalności portowej właśnie o Kosakowo, ale także o Rumię, Redę i Wejherowo. A wszystko po to, aby powstało zaplecze dla Portu Zewnętrznego, jaki ma powstać w Gdyni.

- Nasza strategiczna inwestycja, czyli Port Zewnętrzny, wymaga stworzenia odpowiedniego otoczenia, dzięki któremu możliwa będzie sprawna obsługa towarów. Zwiększone możliwości przeładunkowe to szansa, ale również wyzwanie, dlatego tak ważne jest, aby już dzisiaj tworzyć dogodne warunki do dalszego rozwoju - mówi Adam Meller, prezes ZMPG.