Nowy terminal w gdańskim porcie. Anwil pracuje nad koncepcją

9 marca 2020, 13:20
Robert Kiewlicz
Najnowszy artukuł na ten temat

Nowy wiceprezes w Porcie Gdańsk

Należąca do Grupy Orlen włocławska spółka Anwil ponownie szuka wykonawcy koncepcji terminalu morskiego w Porcie Gdańskim. Terminal ma być przystosowany do przeładunku nawozów. Oferty można składać do 20 marca 2020 roku.Na nabrzeżu Bytomskim zobacz na mapie Gdańska, w gdańskim porcie, powstać ma nowy terminal przeładunkowy spółki Anwil, należącej do Grupy Orlen. Terminal ma służyć do przeładunków z transportu kolejowego na transport morski - opcjonalnie samochodowy - produktów, w szczególności nawozów luzem (saletrzaku) oraz ich magazynowania.

Anwil zbuduje terminal morski w GdańskuTo już kolejne postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy koncepcji terminalu. Pierwszy raz spółka opublikowała ogłoszenia w tej sprawie w lipcu 2019 roku. Oferty w postępowaniu przetargowym na opracowanie koncepcji terminalu można było składać do 22 lipca 2019 roku.


Teren do zagospodarowania pod inwestycję Anwilu w Gdańsku to ok. 3 ha. Koncepcja budowy terminalu powinna zawierać rozwiązania dotyczące branży drogowej i kolejowej, a także urządzeń i budowli ładunkowych oraz magazynowych. Zakłada się budowę układu torowego o długości min. 650 m dróg i placów manewrowych, urządzeń i budowli ładunkowych oraz magazynowych.

Terminal morski ma być przystosowany m.in. do rozładunku nawozów luzem oraz w big bagach z transportu kolejowego i samochodowego do magazynów, a z magazynu na statki. Wydajność rozładunku nawozów luzem z transportu kolejowego na magazyn powinna wynosić minimum 2 tys. ton na osiem godzin.

Czołowy producent nawozów w krajuAnwil należy do grona największych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce. Odgrywamy istotną w rolę w Wielkiej Syntezie Chemicznej. Od 2012 roku 100 proc. akcji Anwilu pozostaje własnością PKN Orlen.

Anwil opiera swoją działalność biznesową na dwóch filarach - produkcji PCW oraz nawozów azotowych, których - pod względem mocy wytwórczych - jest drugim producentem w kraju i 13. w Europie. Włocławska spółka z Grupy Orlen rozpoczęła produkcję nawozów 48 lat temu, a pierwszą tonę saletry amonowej wytworzyła już 17 grudnia 1971 roku. Od lat 90. XX w. instalacja produkcji saletry była systematycznie modernizowana, natomiast w 2000 roku uruchomiono instalację do wytwarzania saletrzaku, dzięki czemu moce wytwórcze spółki w obszarze nawozów wzrosły do niemal 1 mln ton rocznie.