Nowy zarząd Lotosu. Bonca, Kawula i Demski

18 maja 2018 (artykuł sprzed 2 lat)
Robert Kiewlicz

Rada Nadzorcza Grupy Lotos zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w zarządzie gdańskiego koncernu. Prezesem zarządu spółki został wybrany Mateusz Bonca. Do składu zarządu X kadencji od 22 maja wejdą również Jarosław Kawula oraz Patryk Demski.Prezesem zarządu spółki został wybrany Mateusz Bonca, który dotąd pełnił obowiązki prezesa zarządu i obejmował stanowisko wiceprezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych. Na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. produkcji i handlu wybrano Jarosława Kawulę, który również dotychczas był odpowiedzialny za ten obszar. Do składu zarządu X kadencji na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. inwestycji i innowacji powołano Patryka Demskiego. Nowy zarząd obejmie swoje funkcje od 22 maja.

Mateusz Bonca funkcję wiceprezesa zarządu Grupy Lotos pełnił od 1 czerwca 2016 roku, wchodząc w skład zarządu IX kadencji. W latach 2016-2018 odpowiedzialny za Pion Strategii i Rozwoju, od marca 2018 za Pion Ekonomiczno-Finansowy. Decyzją Rady Nadzorczej od 19 marca 2018 roku pełnił obowiązki prezesa zarządu.

Dr Mateusz Bonca w latach 2012-2016 pracował w Niemczech we Frankfurcie nad Menem, jako dyrektor w Deutsche Bank AG (ostatnio dyrektor w Group Management Consulting). Nieco wcześniej w latach 2010-2012 jako menedżer zatrudniony był w Peppers and Rogers Group Middle East w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a w latach 2004-2010 pracował w McKinsey & Company jako konsultant i starszy konsultant, realizując projekty w wielu krajach.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2004). Studiował także w Al Akhawayn University w Maroku. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Członek Strategic Management Society; Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz European Refining Technology Conference Advisory Board. Członek Rady Programowej PiS. Bezpartyjny.

Jarosław Kawula funkcję wiceprezesa zarządu Lotosu pełni od 12 stycznia 2017 roku, wchodząc w skład Zarządu IX kadencji. Początkowo odpowiedzialny za Pion Produkcji, a od marca 2018 roku za Pion Produkcji i Handlu. Jarosław Kawula to magister inżynier i doktor nauk chemicznych Politechniki Gdańskiej (Wydział Chemiczny oraz Wydział Zarządzania i Marketingu). Absolwent MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Od samego początku kariery zawodowej pracuje w gdańskiej rafinerii Grupy Lotos, z czego przez ostatnie 10 lat na stanowiskach kierowniczych związanych z przerobem ropy naftowej oraz kontrolą produkcji.

Patryk Demski to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2014 roku piastuje urząd burmistrza Miasta i Gminy Pelplin. Od 2018 roku jest członkiem Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, a od 2017 członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W latach 2006-2014 był zastępcą dyrektora oddziału, p.o. dyrektora oddziału oraz głównym specjalistą w Agencji Nieruchomości Rolnych, oddział terenowy w Gdańsku. W latach 2011-2014 był członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tczewie. W 2006 roku pracował jako zastępca dyrektora Gabinetu Wojewody Pomorskiego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Przypomnijmy, że w marcu 2018 roku stanowisko prezesa Grupy Lotos stracił Marcin Jastrzębski. Pełnił tę funkcję zaledwie od 15 miesięcy. Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Mateuszowi Boncy.

Nowy zarząd spółki ma przed sobą niełatwe zadanie. Musi przeprowadzić Lotos przez proces połączenia z PKN Orlen. Podczas prezentacji wyników finansowych za pierwszy kwartał 2018 roku zarząd Orlenu potwierdził, że jest gotowy do realizacji intencji zadeklarowanych Ministerstwu Energii w sprawie Grupy Lotos.