ORP Gniewko - nowy holownik Marynarki Wojennej

16 kwietnia 2020, 8:00
ms
Najnowszy artukuł na ten temat

Okręt podwodny trafi do Muzeum Marynarki Wojennej


Zbudowany w gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding holownik typu B860 wszedł 15 kwietnia do służby w 3. Flotylli Okrętów. W Porcie Wojennym w Gdyni podniesiono na nim bandery jednostek pomocniczych Marynarki Wojennej.Holownik Gniewko zyskał numer burtowy H-1.

- Wręczam panu chorążemu banderę jednostek pomocniczych MW dla holownika H-1. Niech jednostka nosi ją z honorem, a załoga służy jej wiernie - mówił kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, dowódca 3. Flotylli Okrętów, podczas przekazywania bandery dowódcy holownika.
Dowódcą jednostki jest chor. mar. Patrycjusz Goryl, a matką chrzestną Monika Małyszko - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. wiceadmirała Józefa Unruga w Gdyni.

Gniewko to drugi holownik typu B 860, powstały na mocy umowy podpisanej w 2017 roku ze stoczniową grupą Remontowa. Jego budowę rozpoczęto od cięcia blach 16 marca 2018 r., a stępkę położono 16 maja 2018 r. Uroczystość chrztu holownika Gniewko odbyła się 5 marca 2019 r. na terenie stoczni Remontowa Shipbuilding SA.

Wodowanie holownika Bolko, bliźniaczej jednostki

Holowniki są przeznaczone m.in. do: zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń, podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych. Uciąg holowników ma wynosić ponad 35 t.

Podstawowe parametry holownika proj. B 860:
Długość całkowita: 29,20 m
Szerokość: 10,40 m
Uciąg: 35 t
Załoga (osób): 10
Wyporność: do 490 t
Wysokość na śródokręciu: 4,95 m

System napędowy:
Silniki główne: 2 x 1200 kW
Pędniki azymutalne: 2 x 1200 kW

ms