Odpisy i rezerwy obniżą wyniki Energi o ponad 1 mld zł

24 lipca 2020, 8:50
erka
Najnowszy artukuł na ten temat

Akcjonariusze zadecydują o wycofaniu Energi z giełdy

Energa zdecydowała o dokonaniu odpisów aktualizujących i zawiązaniu rezerwy. Obniży to jej wynik finansowy za pierwsze półrocze 2020 roku o ponad 1 mld zł. Przypomnijmy, że 2019 rok Grupa Energa zakończyła stratą netto w wysokości 1 mld zł.- Szacowany łączny wpływ powyższych zdarzeń na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za pierwsze półrocze 2020 roku wynosi -1 021 mln zł, a na jednostkowy wynik netto Energa SA -567 mln zł. Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy. Pogorszą one wynik netto Grupy Energa i Energa SA bez wpływu na wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) - informuje spółka.

Odpisy i rezerwy na elektrownię OstrołękaEnerga poinformowała, że zdecydowała się na dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych spółki zależnej Energa Elektrownie Ostrołęka SA - w wysokości 473 mln zł, odpisu aktualizującego wartość inwestycji we wspólnym przedsięwzięciu w Polskiej Grupie Górniczej w wysokości 145 mln zł, oraz dwóch odpisów aktualizujących wartość udziałów: w spółce EKO - w wysokości 79 mln zł i spółce Energa AB Finance - w wysokości 84 mln zł.

Jednocześnie w związku z decyzją o zamiarze zmiany źródła zasilania z węglowego na gazowe dla projektu budowy elektrowni Ostrołęka C Energa utworzyła rezerwy w wysokości 218 mln zł i dokonała odpisu aktualizującego wartość pożyczek wraz z odsetkami - w wysokości 185 mln zł.

Słabe wyniki Energi za 2019 rokGrupa uzyskała przychody w wysokości 11,48 mld zł wobec 10,33 mld zł w 2018 roku. Przychody z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny wyniosły w 2019 roku 693 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 459 mln zł wobec 1,18 mld zł w poprzednim roku. Zysk EBITDA wyniósł 2,04 mld zł wobec 1,88 mld zł rok wcześniej. Grupa Energa zakończyła 2019 rok stratą netto w wysokości 1 mld zł wobec 744 mln zł zysku w poprzednim roku. Strata netto jednostki dominującej wyniosła 952 mln zł w porównaniu do 739 mln zł zysku przed rokiem.

erka