Okno transferowe OFE - ZUS odwołane

3 lipca 2020, 15:00
VIK

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 r. powinno trwać kolejne okno transferowe, a ubezpieczeni wybierać, czy część składki emerytalnej będzie trafiała w całości do ZUS czy w części do OFE. Nie odbywa się ono jednak ze względu na obowiązujący stan epidemii oraz przyjęte w związku z tym przepisy.Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, od 2016 r. okno transferowe otwierane jest co cztery lata w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca. W tym roku jednak z powodu COVID-19 nie dojdzie do skutku.

Podczas okna transferowego członek otwartego funduszu emerytalnego (OFE) lub osoba, która ma subkonto, może ponownie zdecydować, czy chce, aby część jej składki emerytalnej trafiała w całości na subkonto w ZUS, czy w części do OFE.  Decyzja w tym zakresie była przekazywana poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia.

Ponieważ okno transferowe 2020 r. zostało odwołane, część składki emerytalnej ubezpieczonych trafia na ich subkonta lub do OFE  - zgodnie z wcześniej podjętą przez nich decyzją. Oświadczenie, które złożą obecnie, nie wywoła skutków prawnych. Kiedy będzie można skorzystać z tzw. okna ZUS nie podała.

VIK