Orlen i Lotos. Kolejne porozumienie ws. przejęcia

27 sierpnia 2019 (artykuł sprzed 2 lat)
VIK
Sprawa przejęcia Lotosu przez Orlen jest badana przez Komisję Europejską. Decyzja powinna być wydana do 22 stycznia przyszłego roku. Więcej zdjęć (1)

Sprawa przejęcia Lotosu przez Orlen jest badana przez Komisję Europejską. Decyzja powinna być wydana do 22 stycznia przyszłego roku.

fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

Sprawa przejęcia Lotosu przez Orlen jest badana przez Komisję Europejską. Decyzja powinna być wydana do 22 stycznia przyszłego roku.

fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

Lotos, PKN Orlen i Skarb Państwa podpisali porozumienie dotyczące wspólnego rozumienia kształtu fuzji Orlenu i Lotosu. Jak podano w komunikacie, to kolejny etap zapowiadanej transakcji, porozumienie nie zmienia jednak sytuacji Lotosu oraz przebiegu procesu planowanej transakcji i nie jest wiążące.W komunikacie Orlenu czytamy, że porozumienie nie jest wiążące i nie kreuje zobowiązań dla sygnatariuszy w sprawie transakcji, lecz określa ich wspólne rozumienie kształtu umowy i szczegóły dalszej współpracy.

- Ponadto, wskazuje ono również na dalszy kierunek przedsięwzięcia konsolidacyjnego Spółki i Grupy Lotos, którego celem ma być pełna konsolidacja ww. spółek oraz ich przedsiębiorstw w celu osiągnięcia maksymalnych efektów synergii - napisano w komunikacie.
W dokumencie opisano między innymi sposób określenia ceny sprzedaży Lotosu. W pierwszym etapie PKN Orlen planuje nabyć 32,99 proc. akcji od Skarbu Państwa. W kolejnym konieczne będzie ogłoszenie wezwania na zakup akcji reprezentujących do 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Grupy Lotos. Z dokumentu wynika, że Orlen daje sobie czas na ogłoszenie wezwania do sprzedaży akcji Lotosu do 30 czerwca przyszłego roku. Potem porozumienie wygasa. W przypadku sprzedaży akcji Lotosu w inny sposób niż w drodze wezwania wycena ma być dokonana według co najmniej dwóch powszechnie uznanych metod.

Porozumienie reguluje także warunki wstępne przeprowadzenia pierwszego etapu "przedsięwzięcia konsolidacyjnego", które obejmują nie tylko zgodę Komisji Europejskiej na dokonanie koncentracji, ale również uchylenie lub modyfikację statutowego ograniczenia prawa głosu na WZ Lotosu oraz uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych i korporacyjnych. Porozumienie reguluje również kwestię wykonywania prawa głosu z akcji Lotosu przez PKN Orlen i Skarb Państwa po transakcji.

- Jeżeli w wyniku transakcji dojdzie do proporcjonalnej redukcji zapisów złożonych przez Skarb Państwa w wezwaniu, to intencją Spółki oraz Skarbu Państwa jest, z zastrzeżeniem ewentualnych odmiennych pisemnych uzgodnień, aby prawo głosu na walnym zgromadzeniu Grupy Lotos było wykonywane przez Spółkę oraz Skarb Państwa w sposób niezależny i aby nie łączyło ich żadne pisemne ani ustne porozumienie dotyczące nabywania akcji Grupy Lotos, zgodnego wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Grupy Lotos ani prowadzenia trwałej polityki wobec Grupy Lotos - napisano w komunikacie.
Zamiar przejęcia kontroli nad Grupą Lotos płocki koncern ogłosił pod koniec lutego 2018 roku. PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały wtedy list intencyjny w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos w drodze nabycia bezpośrednio lub pośrednio minimum 53 proc. akcji Lotosu. W sierpniu Komisja Europejska wydłużyła o 20 dni roboczych, do 22 stycznia 2020 roku, termin na rozpatrzenie w drugim etapie wniosku PKN Orlen w sprawie planowanego połączenia z Grupą Lotos.

VIK

Opinie (61) 2 zablokowane

  • Jupi jupi Ja jako akcjonariusz cieszę się.

    • 10 45

  • grubymi nićmi to szyją

    • 43 15

  • Tylko do aparatowych. Czy jesteście za ponownym protestem, w sytuacji gdy obecne rozmowy nie przyniosą zasadniczej zmiany

    • 65 12

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.