Orlen otrzyma zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Lotosu

29 czerwca 2020, 8:30
erka

Komisja Europejska nie będzie robiła problemów i wyda zgodę na przejęcie przez PKN Orlen Grupy Lotos - wynika z informacji agencji Reuters. Komisja miała zaakceptować propozycje Orlenu dotyczące działań ograniczających ewentualne niekorzystne skutki planowanej fuzji. Termin na rozpatrzenie wniosku w sprawie połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos mija 22 lipca 2020 roku. Do 2 lipca KE ma poinformować narodowe urzędy antymonopolowe o sprawie.Jak wynika z informacji Reutersa, PKN Orlen zaproponował Komisji Europejskiej sprzedaż udziałów Lotosu w spółce Lotos Air BP Polska - to joint-venture z BP. Przedmiotem działalności Lotos-Air BP Polska jest sprzedaż paliwa lotniczego JET - A1 oraz tankowanie paliwem lotniczym statków powietrznych. Orlen miał też zaproponować budowę nowego terminala importowego paliwa lotniczego na jednym z lotnisk, zobowiązał się do dostarczania paliwa lotniczego dla Lotos Air BP Polska i dostępu do magazynów paliwa lotniczego dla trzech portów lotniczych.

Komisja Europejska ma obawy wobec fuzjiPrzypomnijmy, że w kwietniu 2020 Komisja Europejska wyraziła obawy, że połączenie koncernów - PKN Orlen i Grupy Lotos - może źle wpłynąć na konkurencję. Wyniki analiz przeprowadzonych w drugiej fazie postępowania, związanego z przejęciem kapitałowym Grupy Lotos, zostały przesłane przez Komisję Europejską do PKN Orlen. Zastosowana została procedura "Statement of Objections".

PKN Orlen przejmuje LotosProces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN ORLEN został zainicjowany w lutym 2018 r. podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W kwietniu 2018 r. w Grupie Lotos rozpoczął się proces due dilligence, czyli badanie jej kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej pod kątem przejęcia. W lipcu 2019 roku PKN Orlen złożył w Komisji Europejskiej formalny wniosek o zgodę na koncentrację. Z kolei pod koniec sierpnia 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen a Skarbem Państwa i Grupą Lotos, określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki.

erka