Orlen rozpoczyna projektowanie farmy wiatrowej na Bałtyku

14 stycznia 2020 (artykuł sprzed 1 roku)
Robert Kiewlicz
Najnowszy artukuł na ten temat Asfalt o zapachu kwiatów. Nowy pomysł Lotosu
Orlen posiada koncesję na budowę farm wiatrowych na Bałtyku o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 tys. MWe. Więcej zdjęć (1)

Orlen posiada koncesję na budowę farm wiatrowych na Bałtyku o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 tys. MWe.

fot. Maksym Topchii/ 123rf

Orlen posiada koncesję na budowę farm wiatrowych na Bałtyku o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 tys. MWe.

fot. Maksym Topchii/ 123rf

Naftowy koncern rozpoczął proces wyboru projektanta morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Nieoficjalnie mówi się, że przy realizacji inwestycji mają brać udział firmy z Trójmiasta. Orlen (poprzez swoją spółkę Baltic Power) posiada koncesję na budowę farm wiatrowych na Bałtyku o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 tys. MWe. Jej obszar, o łącznej powierzchni ok. 131 km kw., zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby. Koncern posiada warunki przyłączenia farmy do sieci, finalizuje również proces pozyskiwania partnera branżowego do realizacji inwestycji.Koncern prowadzi obecnie na Bałtyku badania środowiskowe, pomiary wietrzności oraz badania dna morza. Zebrane dane zostaną poddane szczegółowej analizie, dzięki której możliwe będzie stworzenie wstępnego projektu technicznego morskiej farmy wiatrowej. Projekt będzie zawierał między innymi wstępny plan rozmieszczenia turbin, określi optymalny rodzaj i wielkość konstrukcji wsporczych turbin wiatrowych oraz założenia dotyczące przewidywanej produktywności farmy. Prace prowadzone na tym etapie pozwolą również na dobór konkretnych rozwiązań technicznych oraz doprecyzowanie harmonogramu i kosztorysu planowanej inwestycji. Przygotowany projekt będzie podstawą do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę morskiej farmy wiatrowej.


Orlen stawia na farmy wiatrowe na Bałtyku- Uważnie przyglądamy się trendom na światowym i europejskim rynku energetycznym, dostosowując naszą działalność do wyzwań, które są z nimi związane. Morska energetyka wiatrowa wpisuje się w strategię PKN Orlen, zakładającą stworzenie silnego koncernu multienergetycznego. W ten sposób dywersyfikujemy źródła przychodów i uniezależniamy się od wpływu czynników makroekonomicznych. W perspektywie najbliższych lat chcemy stać się ważnym producentem czystej energii elektrycznej, na którą zapotrzebowanie będzie stale rosło. Jesteśmy przekonani, że realizując ją, będziemy mogli maksymalnie wykorzystywać potencjał polskich dostawców, przyczyniając się do rozwoju całej krajowej gospodarki - powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.
Po zakończeniu etapu przygotowania wstępnego projektu technicznego Koncern rozpocznie postępowania przetargowe na dostawy kluczowych urządzeń.


Orlen tworzy koncern multienergetycznyNa początku grudnia 2019 roku Koncern naftowy PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę Energa. PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa SA z siedzibą w Gdańsku, tj. 414 067 114 akcji o wartości nominalnej 10,92 zł każda, stanowiących 100 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną akcję. Skarb Państwa ma 51,52 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki Energa. Przejęcie Energi może nastąpić w kwietniu 2020 r.

Trwają tez negocjacje dotyczące fuzji Orlenu z Lotosem. Pod koniec września 2019 roku Komisja Europejska zastosowała procedurę "stop the clock" w odniesieniu do badania skutków ewentualnej fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos. Decyzja Komisji Europejskiej wynika z konieczności zebrania dodatkowych informacji. Oznacza to czasowe ograniczenie tempa procesu.
Czy energetyka wiatrowa to branża z przyszłością?
66%

tak, źródła odnawialne to przyszłość

26%

tak, ale nie możemy zapominać o rozwoju energetyki atomowej

8%

nie, jeszcze przez wiele lat nic nie zastąpi węgla

zakończona

łącznie głosów: 900