stat

Orlen wydłużył zapisy na akcje Energi

27 marca 2020, 7:40
erka
Najnowszy artukuł na ten temat

Grupa Energa. Skromny zysk przez odpisy i pandemię

Orlen wydłużył zapisy na akcje Energi do 22 kwietnia. Pierwotnie zapisy na akcje gdańskiego koncernu miały potrwać do 9 kwietnia 2020 roku.- Termin przyjmowania zapisów w wezwaniu został wydłużony z uwagi na zaistniałe uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu wezwania do pierwotnego dnia zakończenia przyjmowania zapisów, tj. do 9 kwietnia 2020 roku - czytamy w komunikacie PKN Orlen.
Przypomnijmy, że 5 grudnia 2019 roku PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy Energa. W ramach wezwania PKN Orlen ustalił cenę akcji Grupy Energa na 7 zł. Ogłoszone wezwanie zawiera warunki zawieszające. PKN Orlen zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami, pod warunkiem że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 6 proc. ogólnej liczby głosów. Konieczne będzie też uzyskanie zgody organu antymonopolowego na koncentrację.

Pod koniec lutego 2020 płocki koncern poinformował o złożeniu do Komisji Europejskiej wniosku koncentracyjnego w związku z planowanym przejęciem kontroli nad spółką Energa.

erka