stat

PGE rozpisze miliardowe przetargi na budowę elektrowni jądrowej

29 września 2015 (artykuł sprzed 2 lat)
erka

Do końca 2015 roku zaplanowano uruchomienie szeregu postępowań przetargowych dotyczących budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Zakończenie procedury przewidziano na 2019 rok. W tym czasie spółka PGE EJ 1 powinna uzyskać też decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzję o ustaleniu lokalizacji, a także decyzję zasadniczą dla budowy elektrowni jądrowej. W 2017 roku zostanie wskazany preferowany wariant lokalizacyjny i alternatywny elektrowni.PGE EJ 1 jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3 tys. MWe. W przyszłości ma też pełnić rolę jej operatora. W ramach postępowania zintegrowanego przeprowadzono już szereg spotkań z potencjalnymi dostawcami technologii. Do podmiotów, z którymi prowadzono rozmowy, został wysłany wzór deklaracji udziału w procesie oraz zaproszenie do wzięcia udziału w procesie. Zakończenie procedury przewidziano na 2019 r. Do tego czasu ma być wybrana technologia reaktora, generalny wykonawca, usługi wsparcia w zakresie eksploatacji i utrzymania ruchu elektrowni, dostawy paliwa oraz finansowanie dłużne.

Dla przebiegu postępowania przetargowego kluczowe będą ustalenia spółki w sprawie modelu finansowania inwestycji, jak również możliwego wsparcia projektu ze strony państwa. PGE EJ 1 analizuje dostępne na rynku rozwiązania i mechanizmy finansowe oraz prowadzi rozmowy z Ministerstwem Gospodarki na temat gwarancji rządowych.

- W energetykę musimy inwestować, bo z biegiem czasu większość działających obecnie bloków będzie wyłączana. Wydarzenia z sierpnia 2015 roku i ogłoszenie 20 stopnia zasilania pokazały dobitnie co może się stać bez tych inwestycji - mówi Jacek Cichosz, prezes zarządu PGE EJ 1.
Obecnie spółka kończy wstępne badania, w tym ekspercką analizę oddziaływania na obszary Natura 2000. Działania te pozwolą ustalić dwie z trzech rozważanych lokalizacji (Choczewo, Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec), które będą poddane ocenie oddziaływania na środowisko. W 2017 roku w ramach wspomnianej oceny, zostanie wskazany preferowany wariant lokalizacyjny i alternatywny. Dla jednego z nich zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzja lokalizacyjna. Ostatecznie zakończy to proces wyboru lokalizacji dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.
Jakie widzisz korzyści z rozwoju energetyki jądrowej?
29%

uniezależnienie Polski od dostaw zagranicznych

33%

obniżenie cen prądu i zwiększenie stabilności dostaw

5%

nowe miejsca pracy  

33%

koszty i zagrożenia są większe niż ewentualne korzyści

łącznie głosów: 487

erka