Polski Rejestr Statków wchodzi do Iranu

28 lutego 2018 (artykuł sprzed 3 lat)
VIK
Najnowszy artukuł na ten temat Nowy prezes Polskiego Rejestru Statków
PRS ostatnio nadzorował realizowany w Naucie montaż systemów uzdatniania wód balastowych w statkach PŻM. Więcej zdjęć (1)

PRS ostatnio nadzorował realizowany w Naucie montaż systemów uzdatniania wód balastowych w statkach PŻM.

fot. materiały prasowe

PRS ostatnio nadzorował realizowany w Naucie montaż systemów uzdatniania wód balastowych w statkach PŻM.

fot. materiały prasowe

Polski Rejestr Statków zaistnieje na rynku irańskim. Towarzystwo otrzymało oficjalne upoważnienie administracji morskiej tego kraju do dokonywania m.in. przeglądów i inspekcji statków pływających pod banderą Iranu.Podjęcie współpracy z Iranem było możliwe, ponieważ w 2016 roku zniesiono sankcje nałożone na to państwo. Wówczas już PRS podjął starania o podjęcie takiej współpracy i udało się. Ostatnim etapem procesu związanego z uznaniem był audyt centrali PRS przeprowadzony w zeszłym tygodniu przez przedstawicieli Islamskiej Republiki Iranu. Teraz spółka dołączyła do grupy ośmiu innych towarzystw klasyfikacyjnych, będących organizacjami uznanymi przez to państwo. Na razie PRS zatrudnił jednego pracownika w Iranie. W ostatnim czasie Towarzystwo otworzyło swoje biuro także w Turcji.

Autoryzacja umożliwia PRS dokonywanie inspekcji i audytów statków pływających pod banderą Iranu oraz audytów biur armatorów irańskich na zgodność z wymaganiami międzynarodowych konwencji i umów, których Iran jest stroną. W efekcie pozytywnych wyników inspekcji/audytów, PRS może wystawiać w imieniu rządu Islamskiej Republiki Iranu certyfikaty potwierdzające spełnienie przez ich statki stosownych wymagań i uprawniające te statki do żeglugi międzynarodowej.

Polski Rejestr Statków to towarzystwo klasyfikacyjne, które powstało w 1936, kiedy to utworzono Polski Rejestr Żeglugi Śródlądowej. Po zakończeniu II wojny światowej działalność instytucji została wznowiona w 1946 r., kiedy to powołano Polski Rejestr Statków SA z siedzibą w Gdańsku. PRS uzyskał upoważnienia do przeprowadzania nadzorów i wydawania odpowiednich certyfikatów w imieniu administracji morskich wielu państw. W roku 2001 PRS zostało przekształcone zgodnie z ustawą sejmową z 26.10.2000 r. w spółkę akcyjną o charakterze wyższej użyteczności. Choć narodziny instytucji związane były z klasyfikacją statków żeglugi śródlądowej, a okrętownictwo i żegluga nadal stanowią dominujący obszar aktywności, to obecnie PRS zajmuje się świadczeniem usług w wielu dziedzinach, w tym niezwiązanych ze statkami.

VIK