Polski Rejestr Statków, wbrew sankcjom USA, robi interesy z irańskim gigantem

26 marca 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
Robert Kiewlicz

Pomimo sankcji, jakimi Stany Zjednoczone objęły Iran gdańska firma postanowiła sprzeciwić się polityce zagranicznej Donalda Trumpa. Polski Rejestr Statków nie posłuchał ostrzeżeń Amerykanów, aby nie wchodzić w żadne interesy z irańskim armatorem National Iranian Tanker Shipping Co. (największą tego typu firmą na Bliskim Wschodzie) i przyjął pod swoją klasyfikację przynajmniej pięć irańskich supertankowców (VLCC) i jeden statek klasy suezmax.Jak twierdzi branżowy serwis Lloyd's List, Polski Rejestr Statków klasyfikuje irańskie tankowce typu VLCC (Very Large Crude Carriers): Deep Sea, Felicity, Hilda I, Herby i Starla oraz jeden suezmax Salina.

Jak wynika z informacji Lloyd's List, statki te klasyfikowane były wcześniej przez Lloyd's Register, Korea Shipping Register i DNV GL. Jednak we wrześniu 2018 roku rozpoczęło się przekazywanie jednostek do Polskiego Rejestru Statków.

W tym samym czasie irańskie statki opuściły też inne europejskie towarzystwa klasyfikacyjne, a większość z nich trafiła do rejestru China Classification Society.

Czym jest świadectwo klasy?Świadectwo klasy, nadane przez PRS lub inne towarzystwo kwalifikacyjne, potwierdza spełnienie przez statek wymagań technicznych zapewniających bezpieczeństwo żeglugi.

Statki poddawane są okresowej inspekcji, która obejmuje:

  • kadłub,
  • urządzenia maszynowe,
  • wyposażenie.

Potwierdza ono przepisową stateczność, niezatapialność, zabezpieczenie przeciwpożarowe. Świadectwa takie nadają i odnawiają prywatne instytucje klasyfikacyjne na podstawie własnych norm i działalności nadzorczej. Są one wymagane np., przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

PRS wbrew polityce Donalda TrumpaPrzypomnijmy, że w listopadzie 2018 weszły w życie amerykańskie sankcje przeciwko Iranowi. Według informacji Białego Domu, objęto nimi ponad 700 osób, statków, samolotów i przedsiębiorstw, takich jak banki, firmy transportowe i eksporterzy ropy naftowej. Eksport ropy naftowej i gazu stanowi około 70 proc. eksportu tego państwa.

Polski Rejestr Statków postanowił sprzeciwić się polityce sankcji wobec Iranu. Przyjął do klasy sześć irańskich statków twierdząc, że decyzja administracji Białego Domu o objęciu sankcjami statków zagraża międzynarodowemu bezpieczeństwu żeglugi i środowisku morskiemu.

- PRS jest świadomy działań podejmowanych przez USA przeciwko Iranowi. Podkreślić należy, że PRS potępia wszelkie akty przemocy i terroru oraz tych, którzy je wspierają lub finansują. PRS stoi jednak na stanowisku, że stosowanie sankcji wobec statków irańskich, prowadzące do braku profesjonalnego nadzoru technicznego nad tymi statkami, które wbrew sankcjom i tak będą uprawiały żeglugę, może doprowadzić do katastrof morskich, uderzających nie tylko w interesy irańskie, ale również w interesy wspólnoty międzynarodowej. W opinii PRS minimalny poziom technicznego bezpieczeństwa statków powinien być zawsze utrzymany. Współpraca PRS z irańskimi armatorami ma właśnie powyższe na względzie - twierdzą władze PRS w przesłanym do Trojmiasto.pl oświadczeniu. - PRS jest przekonany, że realizacja celów politycznych nie powinna prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa na morzu i środowiska morskiego, zatem PRS wypełnia przypisaną sobie misję, świadcząc usługi nadzoru technicznego.
W przeszłości (2012-2015) PRS podporządkował się decyzjom dotyczącym sankcji nałożonych na Iran, m.in. przez ONZ i UE, i nie podejmował żadnej współpracy na rzecz irańskich statków.

USA nakłada sankcje na IranW 2015 roku uchylono szereg międzynarodowych ograniczeń w odniesieniu do Iranu o charakterze gospodarczym i finansowym, obowiązujących zarówno na mocy przepisów Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych, które wprowadzone zostały w związku z zaangażowaniem Iranu w rozwój programu nuklearnego.

Jednak na początku listopada 2018 r. USA ponownie nałożyły na Iran sankcje dotyczące sprzedaży ropy, które zostały zniesione po podpisaniu w 2015 roku porozumienia nuklearnego. Spowodowane było to wypowiedzeniem w maju 2018 roku przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa umowy nuklearnej z Iranem.

Trump stwierdził, że umowa, podpisana wcześniej przez Baracka Obamę, nie rozwiązuje całkowicie problemu związanego z programem nuklearnym tego kraju i nie powstrzymuje Iranu przed rozwijaniem broni konwencjonalnej oraz destabilizowaniem regionu.

W 2015 roku eksport państw członkowskich UE do Iranu wyniósł 6,48 mld euro. Polski eksport wyniósł 45,07 mln euro (w 2014 r. 34,94 mln euro). Natomiast import państw członkowskich UE z Iranu wyniósł 1,23 mld euro.

Przypomnijmy, że w 2016 roku tankowce "Atlantas" i "Calida" transportujące w sumie 2 mln baryłek irańskiej ropy naftowej dla Lotosu dotarły do gdańskiego Naftoportu. Pierwszy transport irańskiej ropy do Gdańska to efekt porozumienia zawartego pomiędzy Grupą Lotos oraz National Iranian Oil Company (NIOC). Import ropy z Iranu ma zwiększyć liczbę źródeł, w których zaopatruje się gdański koncern. W 2017 roku gdański koncern zakupił kolejny ładunek ropy naftowej z Iranu.

Polski Rejestr Statków jest niezależną instytucją rzeczoznawczą działającą na rynku międzynarodowym od ponad 80 lat. Choć narodziny instytucji związane były z klasyfikacją statków żeglugi śródlądowej a okrętownictwo i żegluga nadal stanowią dominujący obszar aktywności, to obecnie PRS zajmuje się świadczeniem usług w wielu dziedzinach, w tym niezwiązanych ze statkami.

Polski Rejestr Statków jest jedną z nielicznych polskich instytucji, których działalność regulowana jest ustawą. Ustawa, przyjęta przez Sejm w październiku 2000 roku, stanowi, że Polski Rejestr Statków jest instytucją klasyfikacyjną, której przedsiębiorstwo ma charakter użyteczności publicznej.


Supertankowiec Atlantas zawinął do gdańskiego portu
Czy polskie firmy powinny robić interesy z krajami objętymi sankcjami?
55%

oczywiście, w końcu to nie nasze sankcje

32%

to zależy od polityki międzynarodowej i naszych interesów

13%

nie, w takich sytuacjach ważna jest solidarność międzynarodowa

zakończona

łącznie głosów: 919