Paweł Lulewicz został prezesem Stoczni Wojennej

24 sierpnia 2020, 14:30
Wioletta Kakowska-Mehring

PGZ Stocznia Wojenna ma już nowego prezesa. Został nim Paweł Lulewicz, dotychczasowy wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, spółki, w której odpowiadał m.in. za restrukturyzację infrastruktury stoczniowej.Udało się zakończyć ogłoszone 10 lipca 2020 r. postępowania kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu oraz członka zarządu ds. finansowych w PGZ Stoczni Wojennej. Rada Nadzorcza w wyniku przeprowadzonego postępowania podjęła uchwałę o rozszerzeniu składu zarządu II kadencji i powołaniu Pawła Lulewicza, powierzając mu funkcję prezesa zarządu - podano w komunikacie. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej spółki swoją funkcję prezes zacznie pełnić od 24 sierpnia 2020 r.

Sytuacja Nauty i Stoczni Wojennej jest trudna - przyznało ministerstwoJednocześnie Rada Nadzorcza Spółki postanowiła także zakończyć postępowanie na członka zarządu ds. finansowych bez rozstrzygnięcia, uchwalając jednocześnie, że zarząd II kadencji będzie liczył dwóch członków. Jak wynika z komunikatu, tę funkcję będzie pełnił także prezes Lulewicz.

Przypomnijmy, że do tej pory Stocznia Wojenna miała jednoosobowy zarząd. Spółkę reprezentował wiceprezes Adam Krzemiński.

Stocznia Wojenna bez prezesa. Wybrano tylko wiceprezesaPaweł Lulewicz ma kilkunastoletnie doświadczenie w instytucjach odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w biznesie. W latach 2008-2011 był odpowiedzialny za pozyskiwanie inwestorów w warmińsko-mazurskiej specjalnej strefie ekonomicznej. Następnie od 2011 do 2017 odpowiedzialny był za stworzenie od podstaw pierwszego na terenie tego województwa parku technologicznego w Elblągu. Od 2017 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie odpowiadał m.in. za restrukturyzację i reorganizację spółki, a także za rewitalizację infrastruktury stoczniowej oraz ożywienie działalności Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Powyższe doświadczenie zawodowe uzupełniał ukończonymi studiami w zakresie kompetencji menedżerskich (dwujęzyczne studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i University of Northampton), rachunkowości oraz zarządzania procesem transferu technologii w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej.