Paweł Olechnowicz żąda 100 tys. zł odszkodowania. Ruszył proces

6 sierpnia 2020, 13:50
Robert Kiewlicz

W Gdańsku ruszył proces o odszkodowanie, jakiego Paweł Olechnowicz, były prezes Grupy Lotos, żąda od Skarbu Państwa. Chodzi o bezzasadne zatrzymanie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w styczniu 2019 roku. Olechnowicz che 100 tys. zł.Przypomnijmy, że pod koniec stycznia 2019 roku CBA zatrzymało cztery osoby w związku z zarzutami dotyczącymi niegospodarności w zarządzaniu mieniem Lotos SA.

Byłemu prezesowi zarządu oraz byłemu zastępcy dyrektora generalnego prokurator przedstawił zarzut wyrządzenia spółce Lotos znacznej szkody majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 246 tys. zł poprzez zawarcie, w roku 2011, z jednym z podmiotów zewnętrznych fikcyjnej umowy o świadczenie usług doradczych. Czyn ten został zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 296 par. 2 kk. (podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat).

Paweł Olechnowicz złożył wyjaśnienia i nie przyznał się do postawionych mu zarzutów. Sąd odrzucił też wniosek Prokuratury Rejonowej o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec Pawła Olechnowicza. Sąd uznał, że nie ma podstaw do zastosowania żadnego środka zapobiegawczego wobec byłego prezesa Lotosu.

W czerwcu 2019 roku sąd w Gdańsku wydał prawomocne postanowienie dotyczące zatrzymania Pawła Olechnowicza. Stwierdził, że jego zatrzymanie pod koniec stycznia 2019 roku było bezzasadne.